Goeverneur kondigt captatieverbod af – boeren proberen gewassen te redden

Er is de afgelopen weken nauwelijks regen gevallen en uitgezonderd op zaterdag 20 juli wordt er ook geen regen van betekenis meer voorspeld tijdens de volgende weken. In België hebben we daar commissies voor.

De Droogtecommissie adviseerde vorige donderdag om een zogenaamd captatieverbod af te kondigen. Uiteindelijk zijn het de provinciegouverneurs die dat verbod effectief moeten opleggen. In Vlaams-Brabant deed gouverneur Lodewijk De Witte dat ook meteen maar hij maakt wel een aantal uitzonderingen.

Vanaf 19 juli geldt een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Je kan verder lezen na het kaartje

Volgens de Droogtecommissie is de situatie nog een nasleep van de droogte van 2018. De grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Er is veel te weinig neerslag gevallen en daardoor zijn peilen en debieten van de waterlopen snel gaan dalen. De toestand van verschillende, ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin Europees of Vlaams beschermde habitats en vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Als er een captatieverbod geldt, mogen landbouwers en bedrijven geen water onttrekken in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De boeren in onze regio bereiden zich ondertussen voor om hun gewassen toch te redden. Luc Swinnen stapte door de velden van Kaggevinne en maakte er een mooie fotoreportage over.

Geef een reactie