Een nieuw elan voor de Grote Trek | met een tweede reeks foto’s

Fotoreporter Wim Van Helmont

De Grote Trek verraste vorige zondag. Wie erbij was toen de 89ste editie van de oerbedevaart aankwam voelde dat er een nieuw elan hangt rond deze religieus gebaseerde fysieke uitdaging.

De organisatoren schakelden ook de nieuwe media in. Er was een Facebookgroep waar je de voorbereidingen kon volgen maar ook tijdens de bedevaart kwamen er updates. Tijdens het lof werden een aantal mensen in de bloemetjes gezet voor de inspanningen die ze deden. Het zet een nieuwe toon.

Alternatieven voor drukke wegen

Uiteraard blijven er aandachtspunten. De route tussen Berchem en Scherpenheuvel is niet meteen de meest veilige en aantrekkelijke. Bij de beginjaren van de Grote Trek was het autoverkeer veel minder druk. Het traject loopt bijna uitsluitend over grote verbindingsbanen. Ondertussen wordt er gewerkt aan het herstel van de oude bedevaartroutes naar het Maria-oord en de mensen achter dat project kiezen maximaal voor trage wegen. Het kan een optie zijn om die piste ook voor de Grote Trek te bekijken op haar haalbaarheid.

Meer mogelijkheden met sociale media

Ook met de sociale media zijn veel meer mogelijkheden. De pagina was een goed initiatief maar het miste de input van de deelnemers. Door er een event van te maken en de deelnemers te motiveren om daar op in te loggen kan je interactie creëren en het is mogelijk om de supporters op het thuisfront mee te betrekken.

De bedevaart is ook bij uitstek geschikt om via Story’s op Facebook en Instagram te werken. Kansen die nu niet benut werden. Beschouw het niet als kritiek maar eerder als een aanzet naar volgend jaar.

Je kan hier een tweede reeks foto’s bekijken van de aankomst van de bedevaart. De eerste reeks publiceerden we gisteren al. Volgend jaar plannen we ook een reeks foto’s van onderweg. Je hoort er later meer over.

Geef een reactie