Nauwelijks gebruikte feestzaal en nooit bewoonde villa gesloopt voor nieuwe verkaveling

De feestzaal en de villa tegenover de vroegere frituur Miami werden vorige week compleet gesloopt. Die sloping gebeurde deels door een gespecialiseerde firma omdat er asbestleien op het dak van de feestzaal lagen. De twee gebouwen werden in de jaren 1980 opgetrokken maar ze bleven al die tijd grotendeels leeg staan.

Het was de uitbaatster van de bijzonder populaire frituur die destijds de zaal en de villa liet bouwen. Kort na de afwerking van de twee gebouwen overleed haar echtgenoot. De bestemming van de twee gebouwen bleef al die tijd onduidelijk maar krijgt nu een andere invulling. Na de sloop wordt het perceel langs de N10 tussen Scherpenheuvel en Rillaar omgevormd tot een verkaveling met 14 woonunits. Zeven units grenzen aan de N10, de andere zeven zijn achterliggend ingepland. Om dat mogelijk te maken komt er een nieuwe weg door de verkaveling. De kosten voor de aanleg van die weg zijn ten laste van de ontwikkelaar. Na de aanleg neemt stad Scherpenheuvel-Zichem de weg in beheer om op die manier ook het onderhoud te kunnen garanderen. De verkaveling is conform het ruimtelijk uitvoeringsplan R10 – zone West dat de inplanting van KMO’s en beperkte verkavelingen voorziet.

Geef een reactie