Actievoerders roepen bevolking op voor protestactie tegen kappingen Langenberg

Volgende week maandag starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de zogenaamde gevaarlijke bochten op de Langenberg en de aanleg van losliggende fietspaden langs twee kanten van de weg. Er komen ook nieuwe bushaltes en, zoals gebruikelijk bij dergelijke werven, wordt de riolering vernieuwd.

De voorbereidende werken houden eigenlijk gewoon in dat de monumentale bomen langs de weg massaal gekapt worden. In de sociale media lijkt het onbegrip voor die ingreep snel toe te nemen. Dat onbegrip is gebaseerd op twee belangrijke overwegingen.

Gevaarlijke bochten werken snelheidsremmend

Allereerst vragen veel mensen zich af waarom men de bochten eigenlijk wil recht trekken. Precies doordat ze scherp afdraaien moet het autoverkeer er traag rijden. Dat is duidelijk aangegeven en als bestuurder heb je voldoende tijd om te anticiperen op de bochten. Het is al langer duidelijk dat snelheid vooral geremd wordt door de infrastructuur aan te passen. Hier is de snelheidsremmende infrastructuur de facto aanwezig en het is dan ook onbegrijpelijk dat men precies dat wil veranderen.

Geen zware ongevallen

Het zou nog een argument kunnen zijn als er op deze plaats veel ongevallen zouden gebeuren. Het tegendeel is echter waar. Een consultatie van de persdatabanken leert ons dat er de laatste decennia nauwelijks opvallende ongevallen gebeurd zijn. De twee meest markante incidenten waren een bende fietsendieven die op de vlucht waren en uit de bocht vlogen en een motorrijder die jammerlijk over de reling ging. De kans dat de situatie precies gevaarlijker wordt door de remmende bochten weg te halen is dan ook reëel.

Veel betere alternatieven voor fietsers mogelijk

De tweede reden voor het onbegrip over de kappingen heeft te maken met de snelgroeiende gevoeligheid voor het klimaat. Over de klimaatbetogingen zijn de meningen verdeeld maar wij denken dat er maar weinig mensen te vinden zijn die de kapping van monumentale inlandse boomsoorten zullen verdedigen. De kappingen gebeuren niet enkel omdat het tracé van de weg verlegd wordt maar ook omdat er losliggende fietspaden komen waardoor de breedte van het tracé breder moet worden. Dat laatste is echter een loos argument van ontwerpers die de plaatselijke context niet kennen. Er zijn veel betere en zelfs veel veiliger alternatieven voor fietsers die overigens nu al door veel mensen gebruikt worden. Het zou dus beter zijn om daar in te investeren en de bomen te laten staan.

Actiegroep organiseert protestactie aan stadhuis en op de Langenberg

Het onbegrip voor de kappingen wordt donderdag en vrijdag effectief omgezet in daden. Een klein groepje actievoerders wil donderdagvoormiddag om 10.30 uur aan het stadhuis van Diest samen komen om te protesteren. Maar ze hopen erop dat al wie niet akkoord is met de kappingen, ook komt opdagen. Ze protesteren vanuit een positieve sfeer en proberen om samen met het stadsbestuur een vuist te maken tegen de kapbeslissing. Ze roepen ook op om het stadhuis te bellen en duidelijk te maken dat je niet akkoord bent met de ingreep. Ondertussen is bekend geworden dat de twee dames die de actie opzetten, om 11 uur een onderhoud zullen hebben met burgemeester Christophe De Graef.

Diezelfde actievoerders roepen ook op om volgende vrijdag om 15.45 uur samen te komen op de plaats waar de bomen zullen gekapt worden. Het is de bedoeling om daar tekeningen en teksten te verzamelen en die op de bomen aan te brengen.

Bestuur moet concreet worden

Het huidig bestuur van Open Diest en DDS is uiteraard niet verantwoordelijk voor dit dossier. De beslissing is al veel langer geleden genomen. Het gaat ook over een gewestweg en die valt niet onder voogdij van de stad. Schepen van Milieu Rick Brans heeft ondertussen op de regionale zender ROB al aangegeven dat hij de piste van compenserende herbebossing bekijkt. Brans geeft daarmee aan dat hij de kappingen als een voldongen feit beschouwt. Juridisch is het dossier ook niet meer tegen te houden omdat de termijnen voor bezwaar voorbij zijn.

De coalitie van Open Diest en DDS is nog maar twee maanden aan zet. Er zijn in die twee maanden al veel plannen en beloftes op tafel gekomen en dat geeft hoop voor de toekomst. Het wordt echter tijd om op al die plannen ook een concrete datum te plakken, anders blijft het beleid verder dobberen op goede intenties. In dit dossier wordt geschermd met boomplantingen aan de Omer Vanaudenhovelaan en een samenwerking met het Regionaal Landschap. Wij hebben er begrip voor dat dergelijke maatregelen tijd nodig hebben. Maar het zou de daadkracht van het bestuur accentueren, als ze morgen aan de actievoerders een concrete datum mee geven wanneer ze klaar zijn met hun plan van aanpak om de compenserende herbebossing effectief uit te voeren en waar dat zal gebeuren. Met minder mogen de actievoerders niet tevreden zijn. Net zoals de organisatoren van de klimaatmars in Diest niet mogen tevreden zijn als er geen concreet antwoord komt op hun eisenpakket.

Geef een reactie