Commotie over herziening lage KI’s

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem besliste in 2016 om komaf te maken met het  onevenwicht waarbij eigenaars die een nieuwbouwwoning zetten vaak een hoger kadastraal inkomen (KI) hebben dan eigenaars die een bouwvallig pand renoveren tot een woning van een vergelijkbaar comfortniveau. Die verbouwingen worden soms niet aangegeven waardoor het KI op het oude, te lage, niveau blijft.

Samen met Diest en Bekkevoort

Ook in Diest en Bekkevoort wilde men dat onevenwicht aanpakken. De drie gemeenten deden samen een beroep op IGO. Zij startten met een screening en selecteerden de opvallend lage KI’s voor een herschatting. In principe gaat het over KI’s beneden 500 euro. Freddy Mathijs werd aangesteld als schatter voor de drie gemeenten. Als hij een herschatting uitvoert, wordt de eigenaar op voorhand per brief gecontacteerd door de administratie van zijn gemeente. Een aantal energiebesparende investeringen werden duidelijk uitgesloten als grond voor een meerwaardebepaling: de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp, de isolatie van muren, dak of vloer, plaatsing van dubbel of drievoudig glas, thermostatische kranen of een energiezuinigere ketel of de het ombouwen van een pand naar een energiezuinig passiefhuis.

De actie werd destijds gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad.

Stroom van reacties op Facebook

Gemeenteraadslid van N-VA Pieter Boudry postte vorig weekend een bericht over deze actie in de Facebookgroep “Ge zaa van Scherpenheuvel-Zichem”.

In Scherpenheuvel-Zichem is een schatter aangesteld door het stadsbestuur die bij de mensen komt aankloppen om het kadastraal inkomen (KI) te beoordelen. Op die manier wil men (meestal méér) belastingen heffen op de ‘huidige’ waarde van huizen. Volgens de burgemeester zijn er “geen negatieve reacties”. ➡️ Wat vinden jullie?

Die update zorgde uiteraard voor een stroom aan, gelukkig enigszins genuanceerde reacties en meteen ook voor een druk weekend bij Wesley Coomans, een man met een missie die werkt bij het woonloket Wonen aan de Demer. Hij komt regelmatig op goed onderbouwde wijze op Facebook tussen in verband met vragen en opmerkingen over wonen.

In een van zijn eerste replieken zette Coomans de opmerking van Boudry in het juiste perspectief.

Ze komen normaal gezien alleen langs als je KI extreem laag is. Voor de berekening van je KI wordt uitgegaan van de oppervlakte van je woning maar ook van het laatst gekende uitrustingsniveau. Dus als ze bij het kadaster in hun register staan hebben dat jij geen wc, geen badkamer, geen verwarming,… hebt, bestaat de kans idd dat je bezoek krijgt. Maar dan zou je KI ook op 300 à 400 euro liggen.

Wesley Coomans bleef de zaak urenlang kaderen en juridisch onderbouwen. Hij benadrukte dat enkel de zeer lage KI’s geviseerd worden. Het gaat meestal over oude vervallen boerderijtjes die soms luxueus verbouwd zijn maar nog het oude KI hebben. Coomans legde ook uit dat de procedure voor herschatting wettelijk goed onderbouwd. De schatter moet zijn herziening stevig motiveren en er is een beroepsmogelijkheid. De herschatting gaat niet in met terugwerkende kracht.

Standpunt van Pieter Boudry (N-VA)

In de loop van de discussie werd aan Pieter Boudry gevraagd wat hij, en bij uitbreiding zijn partij, dacht van deze herschatting van de lage KI’s. Die uitleg kwam er ook. Boudry blijkt zelf ook een voorstander te zijn van de herziening maar hij argumenteert dat dit in gans Vlaanderen zou moeten gebeuren.

➡Ja, het is meer dan tijd dat het KI wordt herzien, en eerlijk wordt gemaakt naar de realiteit, maar dan moet dit wel voor iedereen in Vlaanderen (geen discriminatie, iedereen gelijk), en tegelijkertijd (niet 1 stad wel en de andere niet of pas jaren later), en als 1 van de aanpassingen binnen de volledige woonfiscaliteit (btw, registratierechten, woonbonus)
➡Wat onze burgemeester in Scherpenheuvel-Zichem en z’n bestuur nu doet is gewoon een platte éxtra belasting heffen, selectief voor sommigen wel en anderen niet (zowel tussen de inwoners v S-Z, als tussen S-Z en andere steden)… en dit in een gemeente waar we al in de top 10% van hoogste belastingen van Vlaanderen zitten.
👉Dus ja, het KI moet worden geactualiseerd voor een rechtvaardige belasting.
👉 Maar neen, ik vind niet dat de inwoners van S-Z als een van de enigen in heel Vlaanderen de dupe moeten zijn die deze belasting wél moeten betalen, als je al bij de hoogste belastingen zit.

Actie bijna afgerond volgens schepen Nico Bergmans

Wij vroegen Nico Bergmans (Open VLD), de betrokken schepen van Ruimtelijke ordening, naar zijn mening hierover. Hij verduidelijkt dat de maatregel al twee jaar geleden werd beslist en ondertussen bijna is afgerond. Enkel de onrealistisch lage KI’s werden geviseerd.

Dit is een verhaal van 2 jaar geleden waar we manifeste fouten uit het systeem hebben gehaald. De actie is ondertussen zo goed als afgerond. De maatregel gaat over mensen die bijvoorbeeld een oud krot bezitten waar geen stromend water, een badkamer of centrale verwarming is. Wie dat volledig  verbouwt  maar ‘vergeet’ om dit te melden aan het kadaster behoudt het KI van een krot dat in bepaalde gevallen nog op bedragen rond 300 euro zal liggen, terwijl een vergelijkbare nieuwbouw uiteraard vlot 1000 euro betaalt. Het zijn deze woningen met KI’s van een paar honderden euro’s die gecontroleerd worden. De schatter bekijkt het uitrustingsniveau en checkt of ze inderdaad geen stromend water, badkamer of een deftige verwarming hebben. Mensen met een normaal KI worden niet gecontroleerd. Er is geen sprake van dat we in Scherpenheuvel-Zichem op eigen initiatief de huizen zouden herschatten! Hoewel het gaat om belastingontduiking hebben we toch geoordeeld om niet met terugwerkende kracht te handhaven, omdat mogelijk een aantal mensen hiervan niet op de hoogte zijn.”


Wie meer informatie wil hebben over het kadastraal inkomen kan terecht op www.kadaster.be. De website is erg duidelijk gestructureerd en in begrijpelijke taal geschreven. Je vindt ook nuttige informatie op de website over het KI van www.vlaanderen.be

Wie meer wil weten over het woonbeleid en premies in de Diest, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem kan terecht op de website van Wonen aan de Demer

Geef een reactie