Wegenwerken bemoeilijken bereikbaarheid Diest

Tijdens de eerste twee weken van maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de N127 Langenberg te Diest en de R26 ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort. Het zijn slechts voorbereidende ingrepen (o.a. rooien van bomen) om vanaf de lente te starten met de vernieuwingswerken op de R26 en op het einde van de zomer met de herinrichting van de N127 Langenberg tussen de Citadellaan en de splitsing aan de Turnhoutsebaan. De werken hebben tijdens de rest van het jaar 2019 een belangrijke impact op de bereikbaarheid van de demerstad.

Bomen worden gekapt

De beruchte scherpe bocht van de Langenberg krijgt straks een meer geleidelijke curve en er komen aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden. Daraom zal men heel wat bomen rooien. Een bosbouwbedrijf zal deze rooiwerken in opdracht van AWV uitvoeren tijdens de krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met zaterdag 9 maart. De week nadien graaft een aannemer de vrijgekomen teelaarde af en zullen nog enkele kapwerken op de heuvelrug gebeuren. Om deze werken zowel praktisch als veilig te kunnen uitvoeren sluit AWV de Langenberg vanaf circa 500m voorbij de Klappijstraat (vanuit Okselaar) tot vlak voor de Citadellaan volledig af van maandag 4 tot uiterlijk zaterdag 16 maart. Tussen Diest en Okselaar/Geel rijdt het verkeer dan twee weken via omleidingsroutes die zowel ten oosten (over Engsbergen en Schaffen) als ten westen (over Zichem) lopen.

Het rooien van bomen is vergunningsplichtig. De omgevingsvergunning werd hiervoor al eerder aangevraagd en is afgeleverd. Het agentschap heeft dus de toelating om de bomen te kappen en doet dit voordat de sapstroom terug op gang komt en het broedseizoen (15 maart – 30 juni) start. Daarbij is de krokusperiode gezien de lagere verkeersintensiteit de best mogelijke timing.

Snelheid dreigt omhoog te gaan na werken

Niet iedereen lijkt het overigens met de kappingen eens te zijn. Burgemeester De Graef publiceerde een overzicht van de werken op zijn persoonlijk Facebookprofiel. Een aantal mensen merken op dat er de laatste decennia eigenlijk nauwelijks ongevallen gebeurd zijn in die zogenaamde gevaarlijke bochten. Als die nu minder gevaarlijk worden gemaakt bestaat de kans dat de snelheid omhoog gaat en dat het tegenovergestelde gebeurt.

Voor fietsers is het er wel onveilig en daarom komen er losliggende fietspaden. Veel scholieren nemen nu al een alternatieve trage weg en de vraag kan gesteld worden of het niet zinvoller was geweest om te investeren in die alternatieven.

Lange omleiding verhoogt allicht druk op sluipwegen

Tijdens de voorbereidende werken moeten de mensen die uit de richting van Molenstede komen een wel erg lange omleiding volgen. Ervaring leert dat men al snel sluipwegen gaat zoeken. De voordehandliggende doortocht achter het vliegveld van Schaffen naar Molenstede is echter ook dicht door wegenwerken. De passage via de gevaarlijke helling van het Grasbos en de Fabrieksstraat dreigt dus erg druk te worden tijdens de laatste twee weken van maart.

Heraanleg na de zomer van 2019

Met een grondige herinrichting van de Langenberg en de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Langenberg wordt dan ook volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht wordt heraangelegd zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 – kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 – kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting. 

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten “fijnfrezen”. Dat betekent dat ze het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Langenberg wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is op dit moment nog niet geweten. Zodra hier meer informatie over bekend is, brengt AWV de bewoners op de hoogte.

Ook zware hinder op de ring rond Diest

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart is er verkeershinder op de ring rond Diest ter hoogte van De Halve Maan en het begijnhof. Tussen de Schaffensepoort en het Sint-Jansplein voert AWV namelijk voorbereidende werken uit om op maandag 1 april 2019 te kunnen starten met de vernieuwing van de fietspaden en het wegdek. In de tweede week van maart schuift een werkzone stelselmatig op langs de binnenring (kant Diest centrum) over de R26 Omer Vanaudenhovenlaan. Ter hoogte van de werken neemt de aannemer telkens circa 100m van de rijhelft richting de Hasseltsepoort in en geldt er beurtelings verkeer via een tijdelijke lichtenregeling. Hierdoor wordt sterke verkeershinder verwacht en adviseert AWV om via de westzijde (Citadellaan) de ring rond Diest te nemen.

Omleiding via Citadellaan voor alle noord-zuid verkeer vanaf maandag 1 april

Op maandag 1 april start AWV vervolgens met de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek krijgt er tegelijk een grondige opknapbeurt. Vanaf dat moment zal tot in de zomer slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort tot de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid de werken passeren (vanuit station Diest richting provinciedomein De Halve Maan). Wagens die uit de andere richting komen, volgen een omleiding via de Citadellaan.

De Lijn stelt enkele bushaltes op de ring tijdens de werken buiten dienst

Bij de voorbereidende werken in de tweede week van maart zullen de haltes ‘Euro Shoe’ en ‘Stadion’ niet kunnen worden bediend door De Lijn. Gedurende de hoofdwerken, vanaf 1 april, gaan de haltes ‘Atheneum’, ‘Euro Shoe’, ‘Stadion’ en ‘Sint-Jansplein’ tot het einde van de werken buiten dienst. In die periode worden reizigers doorverwezen naar de haltes aan het station van Diest en de haltes aan de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.

Provinciedomein De Halve Maan blijft bereikbaar, ook te voet en met de fiets

Terwijl men met de wagen enkel vanuit Schaffen richting Webbekom via de ring het provinciedomein kan bereiken, zijn er voor voetganger en fietser andere alternatieven. Fietsers en voetgangers kunnen wel niet langs de ring voorbij de werken. Fietsers kunnen vanaf het station door het centrum langs de Schaffensestraat naar de Veemarkt. Via de Pesthuizenstraat kan je vervolgens naar De Halve Maan en via de Sint-Janstraat terug naar de ring. Kom je vanuit richting Webbekom, dan rijd je langs de Vervoortstraat naar het provinciedomein en via het centrum richting station. De voetgangers kunnen bijkomend nog langs de Saspoort wandelen. Tussen de Schaffensepoort en de Saspoort blijft het dubbelrichtingsfietspad namelijk beschikbaar. Het voetbalstation en het stedelijk zwembad (site De Warande) ZIJN via dezelfde omleidingen bereikbaar.

Heraanleg Langenberg en vernieuwing Omer Vanaudenhovenlaan gekoppeld

Zowel de werken ‘N127 Langenberg’ als de werken ‘R26 Omer Vanaudenhovenlaan’ maken deel uit van één globaal dossier en zullen in opdracht van AWV en de stad Diest door dezelfde aannemer worden uitgevoerd. Omdat deze twee zones sterk van mekaar afhangen inzake tijdelijke verkeersmaatregelen heeft AWV beide projecten aan elkaar gekoppeld. Door slim te plannen hoopt men de bereikbaarheid van Diest te vrijwaren en het doorgaand verkeer tussen Geel en Diest mogelijk te maken via tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.

Geef een reactie