Regularisatieperiode illegale vuurwapens bijna afgelopen – politiezone voorziet extra personeel

Wie een wapen bezit en dat nog niet heeft geregulariseerd bij de politie, kan dat nog tot 31 december 2018 doen. Je kan vrijwillig afstand doen van je wapen of alsnog een vergunning vragen. Wanneer het wapen verkocht werd of verloren is gegaan, wordt er een proces-verbaal opgesteld. In sommige gevallen dient, na onderzoek, slechts een administratieve aanpassing doorgevoerd te worden in het Centraal Wapen Register.

Nog heel wat illegale wapens in omloop 

Uit cijfers van de politiezone blijkt dat in Diest 45 personen werden aangeschreven, in Scherpenheuvel-Zichem zijn er dat 75. Op de eerste afspraak boden er zich in Diest al 16 personen aan en werden er 9 vuurwapens vrijwillig afgestaan. 
In Scherpenheuvel zijn er sinds begin december al 17 aanvragen voor regularisatie binnengekomen. Er werden 24 wapens binnengebracht voor vrijwillige afstand en er werden 5  pv’s voor verlies opgesteld. Van begin dit jaar tot heden werden er in Scherpenheuvel 30 aanvragen tot regularisatie genoteerd en werden 45 wapens binnengebracht voor vrijwillige afstand.

Zware straffen

De politie van zone Demerdal voorziet tijdens de laatste dagen van het jaar extra capaciteit om illegale vuurwapen alsnog te regulariseren. Op het bezit van een illegaal vuurwapen staan zware straffen. Bezitters riskeren een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro.

Geef een reactie