Budgetwijziging toont negatieve impact van tax shift op inkomsten van stad aan

Vorige donderdag trok het huidig bestuur van Scherpenheuvel-Zichem een streep onder zes jaar coalitie. Volgend jaar gaat dezelfde coalitie door, weliswaar met een aantal andere mensen als schepen en als gemeenteraadslid.

De belangrijkste punten tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar waren de bespreking van de budgetwijziging 2018 en het budget van 2019. In de budgetwijziging past het bestuur de prognoses die ze vorig jaar in december maakten aan, op basis van de reële cijfers. Schepen Inne Pauwels (CD&V) bereidt deze relatief ingewikkelde materie altijd professioneel voor. Ze had ook nu weer een overzichtelijk schema klaar dat werd uitgedeeld aan het publiek in de zaal. Democratie op mensenmaat. 

Tax shift roomt inkomsten stad af

In de rubriek Exploitatie, zeg maar de dagelijkse huishouding van het stadsbestuur, valt op dat er een relatief scherpe daling is van de inkomsten in de aanvullende personenbelasting. (-216.380 €). Dat is de belangrijkste bron van inkomsten van de stad. De daling heeft vooral te maken met de tax shift. De inwoners betalen effectief minder federale belastingen maar dat heeft ook een negatieve impact op de inkomsten van steden en gemeenten. Raadslid Geert Janssens (CD&V) vertaalde later tijdens de zitting de impact van de tax shift op het budget van de stad in duidelijke cijfers. “In 2018 hebben we 315.000 euro minder inkomsten”, zei Janssens. Dat wordt naar schatting 409.000 euro in 2019 en 685.000 euro in 2020. Met dat geld zouden we de opcentiemen in de personenbelasting (nu 8,5%) met bijna een halve procentpunt kunnen laten zakken. In 2021 zouden naar schatting de minderinkomsten ten gevolge van de taxshift – die dan volledig op kruissnelheid komt – 876.000 euro bedragen. Dat is bijna het equivalent van één procentpunt opcentiemen.”

OCMW geeft overschot terug aan stadskas

Bij de uitgaven valt de vermindering van de dotatie aan het OCMW op. Schepen Marie-Jeanne Hendrickx beheert haar budget zeer plichtsbewust. Als ze op het einde van het jaar nog geld over heeft, wordt dat netjes naar de stadskas overgeschreven. In 2018 komt er op die manier 133.667 euro terug.

Minder subsidies en minder uitgaven door uitstel werven 

In de post investeringen zijn de ontvangsten 201.862 euro lager dan voorzien. Het gaat vooral om subsidies die niet binnenkomen omdat de projecten naar volgend jaar worden doorgeschoven. Dat heeft uiteraard ook effect aan de uitgavenzijde. Die zijn 1.970.006 euro lager, grotendeels omdat een reeks projecten niet werden gerealiseerd en worden doorgeschoven naar volgend jaar. Een paar opvallende werven die zijn uitgesteld:

  • De aanleg van rioleringen en wegen in Op ’t Hof (671.101 euro)
  • De aanleg van fietspaden tussen Testelt-station en Aarschot (270.000 euro)
  • De uitvoering van de erfgoedwandeling in Zichem (97.100 euro)
  • Vernieuwing verwarmingsinstallatie sporthal Scherpenheuvel (160.000 euro)
  • Uitvoering herinrichting Houwaartstraat (50.000 euro)
  • Aankoop rollend materieel Technische Dienst (316.000 euro)
Kredietlijn wordt maar deels opgenomen

De post Andere veroorzaakte ook dit jaar weer een epische discussie over het beheer van de schulden van de stad. In het budget is een kredietlijn voorzien van 5,5 miljoen euro. Die kan geactiveerd worden als daar nood aan is. Dit jaar werd 2,3 miljoen euro niet opgenomen. De uitstaande kredietlijn wordt dus gecorrigeerd naar 3,2 miljoen euro.

Bestuur voldoet aan nieuwe normen voor financieel beleid

De gemeentebesturen moesten tijdens de huidige aflopende legislatuur  voor de eerste keer een langetermijnvisie ontwikkelen op hun financiële middelen. Ieder jaar worden de resultaten daarvan getoetst aan de zogenaamde BBC-normen. Er zijn twee belangrijke parameters: het resultaat op kasbasis moet positief zijn en de autofinancieringsmarge moet aantonen dat de stad voldoende middelen heeft om aan al haar verplichtingen te voldoen.

Het resultaat op kasbasis in Scherpenheuvel-Zichem daalt van 337.109 euro naar 215.485 euro maar het blijft positief. De autofinancieringsmarge stijgt stevig van 1.192.805 euro naar 1.603.037 euro.  Schepen Ine Pauwels levert dus, samen met de financiële dienst van de stad een positief rapport af.

Geef een reactie