Masterplan voor Stadszpark is klaar

De aanleg van een nieuw stadspark op de terreinen in de omgeving van De Egger was een van de topprojecten in het meerjarenplan bij de start van de huidige coalitie. Het was op dat moment echter al duidelijk dat de effectieve aanleg van dat park tijd zou vragen. Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem heeft ondertussen wel belangrijke stappen gezet om het park concreet te maken. De gronden die nodig zijn voor de aanleg ervan werden aangekocht van de kerkfabriek. Daar hing een stevig prijskaartje aan: 720.000 euro. De gronden waren verpacht aan drie landbouwers en dat pachtrecht moest afgekocht worden. Ook dat is ondertussen geregeld.

Daarmee zijn alle voorwaarden ingevuld om de aanleg van het park ook effectief op te starten. Het studiebureau Omgeving kreeg de opdracht om een masterplan op te maken. Dat bureau tekende eerder al voor de herinrichting van het binnenplein van de abdij Averbode en de aanleg van de spiegelvijver maar ze breken ook internationaal door. Omgeving werd onder meer geselecteerd voor de inrichting van The Green Corridor in Valencia. Dat is een vier kilometer lang landschapspark met drie ecowijken. Het landschapspark overkapt anderhalve kilometer treinsporen en faseert snelweginfrastructuur geleidelijk uit, terwijl de ecowijken plaats bieden aan vijfduizend inwoners. 

Het studiebureau is ondertussen klaar met een masterplan en burgemeester Manu Claes kon dat op donderdag 25 mei voorstellen aan de gemeenteraad. Masterplan StadSZpark geeft de verschillende deelruimtes aan voor de inrichting van de site. Het StadSZpark  wordt een groene recreatiezone waar plaats is voor ontmoeting en beleving. De aanleg van een nieuw skaterrein is het eerste deelproject dat uitgevoerd wordt.

Het park zal zo’n 5 hectare groot zijn. Volgende bestemmingen zijn op dit moment weerhouden: petanque, speeltuin, skatezone, free running parcours, outdoor fitnesszone, skatepark, omnisportveld, speelweide, hondenlosloopweide, paviljoen/podium, zenplatform. Uiteraard is het park een ideale plaats voor een wandeling.

Het Masterplan geeft de concrete inplanting van de verschillende deelprojecten en die worden in de loop van de komende jaren gefaseerd en gespreid over een vijftal jaar uitgevoerd.  De inplanting en aanleg van een nieuw skaterrein is het eerste project dat gepland en gerealiseerd zal worden. Dat komt ongeveer op de huidige locatie van het skateterrein.

Op dinsdag 27 juni om 19.30 uur is er in Den Egger een infovergadering voor de inwoners.  Het lokale bestuur geeft dan een uitgebreide toelichting bij het masterplan.

Geef een reactie