Nieuwe trajectcontroles op Herseltsebaan en Beringenbaan

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is een overtuigd believer van trajectcontroles. Ze kan zich voor die strategie ook baseren op cijfers. Snelheid is een van de grootste oorzaken van ongevallen met dodelijke afloop. Vias institute geeft aan dat trajectcontroles zorgen voor een daling met meer dan 50% van het aantal zware verkeersongevallen.

Lydia Peeters pakte net voor het weekend opnieuw uit met een de aankondiging van 20 nieuwe locaties voor trajectcontroles. Die zijn gekozen op basis van objectieve analyse van ongevallencijfers en gegevens over de gereden snelheid via floating car data (informatie van navigatiesystemen. Trajecten waar overdreven snelheid een probleem vormt worden eerst aangepakt. De nieuwe locaties worden nog besproken met de lokale besturen zodat ook zij nog inspraak krijgen bij de effectieve uitrol van de trajectcontroles.

Na dat overleg kan het Agentschap Wegen en Verkeer de installaties klaar maken en De activatie ervan gebeurt door de federale politie.

Lydia Peeters stuurde vooruit dat de nieuwe trajectcontroles vooral in Oost en West-Vlaanderen komen maar er staan er ook twee op het lijstje waar de inwoners van het Hageland best rekening mee houden.

De N212 Herseltsebaan-Averbodesesteenweg.
De Herseltsebaan begint aan kleuter- en lagere school De Vlindertuin en loopt dan onder meer via de parking van Het Moment en de Afspanning Den Eyck naar het centrum van Herselt. Dat traject slingert door Averbode Bos en Heide en wordt intens gebruikt door fietsers en wandelaars.

De Beringenbaaan tussen Diest en Beringen.
Dat is het traject vanaf de rotonde “zwarte ring” tot aan het centrum van Paal. Deze kaarsrechte weg wordt frequent gebruikt door fietsende scholieren.

One comment

Geef een reactie