Voorbereiding nieuwbouw St.-Augustinus gestart met afvissen van vijver

Het wzc Sint-Augustinus in Diest start begin 2023 met de bouw van een volledig nieuw verblijfscentrum. Die nieuwbouw komt achter het huidige woonzorgcentrum. Om dat mogelijk te maken moet het parkje verdwijnen, inclusief de vijver die daarin ligt. In die vijver zit nogal wat vis en die wordt in zo optimaal mogelijke omstandigheden verplaatst naar andere vijvers in de omgeving.

Vanmorgen startte een gespecialiseerde firma met het afvissen van de vijver. Dat gebeurt overigens onder toezicht van twee visclubs uit de buurt, met name de Gouden Karper en het Goudvisje Diest.
De vissen worden verplaatst naar een aantal andere vijvers in de buurt.

Het nieuwe woonzorgcentrum wordt gebouwd volgens het concept “kleinschalig genormaliseerd wonen”. De woon- en leefomstandigheden van de bewoners zullen zo nauw mogelijk aansluiten bij wat algemeen als “gewoon” beschouwd wordt. Kleinschalig wonen is een manier om dat te bereiken.

Concreet zal het toekomstig gebouw ingedeeld worden in aparte woningen waarin 8 tot 9 bewoners samenleven. Op die manier kunnen ze bij Sint-Augustinus nog meer inzetten op warme en nabije zorg, waarbij familie en mantelzorgers een belangrijke rol kunnen opnemen. Ook willen ze het gemeenschapsleven in en rondom het woonzorgcentrum verder uitbouwen. Het hele gebouw en de hele site moeten ten slotte een dementievriendelijke omgeving worden.

Coverfoto en filmpje | copyright Jenny Joris

Geef een reactie