KTSA en Pegasusmuseum gaan hun werking op mekaar afstemmen

Keep The Spirit Alive, kortweg KTSA, is de vereniging die na het opdoeken van het eerste bataljon paracommando in Diest, jaarlijks een aantal initiateven nam om de spirit van de para’s in Diest vast te ankeren. Onder meer huidig conservator van de citadel en oud-para Kris Van Bulck is een van de mensen die zijn schouders zette onder de werking van de vereniging.

Naast KTSA was er nog een tweede vereniging van oud para’s actief op de site van de citadel. Zij beheren het Pegasusmuseum waar je een bijzonder waardevolle collectie foto’s, kaarten, documenten, wapens en uitrustingen kan bekijken die de bewogen geschiedenis van het 1ste bataljon para duidelijk en volledig in kaart brengt.

Vorig jaar nam generaal-majoor op rust Johan Peeters de verantwoordelijkheid voor het museum over. Hij kreeg ook een opvallende rol toebedeeld bij de jaarlijkse herdenking van kolonel Edouard Blondeel, de feitelijke stichter van het regiment paracommando in België. Die activiteit wordt nochtans al jarenlang georganiseerd door KTSA.

De lange en gedragen speech die de generaal op rust toen afleverde bleek de voorbode van een wijziging in de organisatie van beide verenigingen. Volgens Kris van Bulck hebben beide verenigingen dezelfde ambitie, namelijk de herinnering aan het eerste para levend houden in Diest. Dat gebeurde tot op heden met twee naast mekaar functionerende vzw’s, beiden met een eigen structuur, statuten, leden en een activiteitenprogramma.

KTSA zal in de nabije toekomst omgevormd worden tot een feitelijke vereniging. Ze gaan hun activiteiten verder zetten in nauwe samenwerking met het Pegasusmuseum. Op die manier kunnen beide organisaties samen een groter publiek bereiken. De website van KTSA verdwijnt maar de druk bekeken Facebookpagina blijft wel bestaan.

KTSA plant in 2023 opnieuw de twee klassieke activiteiten. Dat zijn de nieuwjaarsdrink en de herdenking van kolonel Blondeel. Volgens Kris Van Bulck zal de nieuwjaarsdrink wel op een ander format georganiseerd worden. Die drink mag ieder jaar rekenen op een zeer sterke aanwezigheid, ook van de absolute top van het regiment. Onder meer generaal-majoor Vincent Descheemaeker, momenteel adjunct-stafchef Operaties en Training en de man die de structuur voor het Special Operations Regiment heeft uitgetekend, is daar steevast aanwezig, uiteraard als zijn functie dat toelaat.

3 comments

Geef een reactie