Enquete over Park Schoonhoven is duidelijk…Aarschot wil zwemmen!

De beslissing van het stadsbestuur van Aarschot om park Schoonhoven aan te kopen voor 2,5 miljoen euro was de start van een van de meest cruciale projecten van de huidige bestuursploeg. Schoonhoven is een domein van ongeveer 16 hectare groot . De site schurkt aan tegen de stadsrand, vlakbij de grote randparking Demerland. Precies die ligging maakt het domein tot een enorme opportuniteit voor de inwoners van Aarschot. Een belangrijk deel van de site bestaat uit water en onbeheerde natuur. Maar de vroegere eigenaars hebben er ook decennialang openluchtwaterrecreatie toegelaten en zelfs gestimuleerd, op basis van een model van de jaren zestig van de vorige eeuw. Daar hoorde ook een soort bidonville-achtige verblijfsaccomodatie bij, waardoor het park een stevig kankerende wonde heeft opgelopen. Dat puin is ondertussen geruimd. Het onderstreept de daadkracht van het bestuur om die berg kunststof in geen tijd te laten verdwijnen en in dezelfde inspanning ook de meeste verhardingen te laten opbreken.

Ondertussen kreeg het domein een eerste zuurstofimpuls voor de toekomst. De taverne draait opnieuw in een pop-upformule, er zijn optredens, er is dans en er zijn filmavonden. En de eerste fiets- en wandelwegen naar het domein zijn heringericht.

Het echte werk moet echter nog beginnen. Hoe richt je 16 hectare natuur in op een manier dat je inwoners er optimaal levenskwaliteit kunnen aan onttrekken zonder aan de ecologische waarde van het domein te raken.

Om op die vraag een voldoende genuanceerd antwoord te kunnen geven, organiseerde het stadsbestuur een enquête die zowel door inwoners als door niet-inwoners kon ingevuld worden. Dat laatste geeft aan dat ze in Aarschot een toeristische troefkaart willen maken van Schoonhoven.

De enquête werd 1.728 keer ingevuld. Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten geeft dat duidelijk het belang aan van dat project. 87,4% van de respondenten zijn Aarschottenaren, hun mening weegt dus sterk door. Binnen de groep respondenten die niet in Aarschot wonen, waren het voornamelijk inwoners uit de buurgemeenten die hun
inbreng deelden.

Park Schoonhoven leeft ook duidelijk bij alle leeftijdscategorieën. De leeftijdsgroepen 0-20, 21-40 en 41-50+ zijn netjes evenredig vertegenwoordigd met telkens ongeveer 30% van de inzendingen.

Opvallend! Uit de enquête blijkt dat 64.6% van de respondenten Park Schoonhoven sinds de aankoop
al eens bezocht had. 45,3% van hen deed dit tijdens één of meerdere van de zomeractiviteiten. Een duidelijk bewijs van het potentieel dat de site heeft.

Uit de enquête komt een duidelijke verwachting naar voren. Een grote meerderheid van de mensen, liefst 79.2%, geeft aan dat ze wateractiviteiten en dan vooral zwemmen als de belangrijkste functie zien voor Schoonhoven. Bij de kinderen ligt dat percentage zelfs op 82.3%.

Schepen Bert Van der Auwera pikt dat signaal duidelijk op. Hij heeft ondertussen het studiebureau Ecoworks gevraagd om te onderzoeken of die verwachting kan gerealiseerd worden.

Verder scoren horeca, wandelen, fietsen, cultuur en evenementen en sport en spel ook hoog als belangrijke functies. Kinderen verwachten duidelijk ook speelelementen, horeca, sport- en kampeermogelijkheden.

Parkraad

Volgens schepen Van der Auwera is er ook zeer veel interesse om deel uit te maken van de Parkraad. De Parkraad zal mee nadenken over de verdere ontwikkeling van Park Schoonhoven. In de enquête gaven meer dan 280 respondenten aan hiervoor interesse te hebben.

Het is uiteraard niet haalbaar om met zovelen rond de tafel te zitten. Onder meer de omwonenden,
natuurverenigingen en de jeugdraad zullen alleszins betrokken worden. Daarnaast zal men enkele geïnteresseerde respondenten loten om de Parkraad verder aan te vullen tot een 15-tal personen.

Het stadsbestuur start binnenkort met een nieuwsbrief over Park Schoonhoven. Iedereen zal zich hiervoor kunnen inschrijven via de website. van de stad. Via dat kanaal zal je ook in de toekomst feedback kunnen geven.

Het ontwerpteam dat aangesteld is voor de ontwikkeling van Park Schoonhoven kan nu met alle voorstellen aan de slag. Alle mogelijke ontwerpplannen en scenario’s worden daarna aan de betrokken diensten en instanties, maar dus ook aan de Parkraad voorgelegd. Het ontwerptraject loopt tot juni 2023. Daarna moet het duidelijk zijn met de fases
waarin alles gerealiseerd kan worden. De uitvoering zal gefaseerd verlopen over een periode van 8 jaar. Op die manier kunnen ze in Aarschot ook de kosten spreiden.

Onder meer Kirri Valvekens, Fran’s Connection en Tom Theuns en Aurelie Dorzee stonden tijdens de zomer op het podium aan de rand van het vroegere zwembad in domein Schoonhoven. De publieke belangstelling was telkens beperkt maar dat de locatie een enorm potentieel heeft werd wel duidelijker

Geef een reactie