Minder bestrijdingsmiddelen nodig door bloemenstroken rond akkers

Steeds meer landbouwers kiezen ervoor om bloemenstroken rond hun akkers en velden te vlechten. Dat doen ze niet omdat het Hageland dan nog mooier kleurt, er zit wel degelijk een gerichte strategie achter.

De nieuwe Vlaamse minister van landbouw Jo Brouns bezocht gisteren het landbouwbedrijf van Ronny De Peuter in Laakdal. Die past de techniek van de bloemenstroken toe en dankzij de inzet van een speciaal kruidenmengsel kan de landbouwer veel meer nuttige insecten aantrekken. In dit geval lokken de bloemen meer roofinsecten die op een natuurlijke manier zorgen voor plaagbestrijding. Bij De Peuter werd onder meer de dansvlieg gevonden. Daardoor moet hij minder bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Onderzoek van het Nederlandse Biobest wijst uit de inzet van gewasbeschermingsmiddelen voor sommige teelten met 90 procent teruggeschroefd kan worden door de overstap naar een natuurlijke plaag- en ziektebestrijding. Deze natuurlijke bestrijders kunnen met bloemenstroken naar het perceel gelokt worden, mits het juiste zaaimengsel gebruikt worden.

In het kader van het FABulous Farmers-project gaan landbouwers in de Merode en het Pajottenland aan de slag met maatregelen zoals bloemenranden, bewust omgaan met bodembewerking, gewasrotatie, mengteelten of de inbreng van organisch materiaal. Deze maatregelen moeten de plaag- en ziektebestrijding en de bodem- en waterkwaliteit in de percelen verbeteren en kunnen een belangrijk antwoord bieden op de milieu- en klimaatuitdagingen waar de sector vandaag voor staat.

Volgens landbouwer De Peuter draagt de bloemenrand ook bij aan een positief imago van de boeren en kan het ook toeristen trekken. Dit is één van de reden waarom hij is ingestapt in het project. Volgend jaar plant de boer een volgende ronde aardappelteelt en gaat hij mogelijk minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten.

De Peuter gaf aan dat ook de financiële vergoeding een belangrijke drijfveer is voor deelname. Volgens Katrien Geudens van de Hooibeekhoeve zijn een gebrek aan kennis over de baten, de vrees voor extra risico’s en extra kosten nog drempels voor een aantal landbouwers om in het project te stappen. Het gebruik van groenbedekkers, zijn volgens haar al goed ingeburgerd bij de landbouwers. Voor andere maatregelen zoals vruchtwisseling en het aanleggen van bloemenranden ziet het consortium nog potentieel voor uitbreiding.

De organisatie plaatst nog vraagtekens bij de rigide zaai- en maaischema’s van beheersovereenkomsten en het BO-kruidenmengsel voor bloemenranden. Dit mengsel is bij wet vastgelegd, maar de nadruk op vlinderachtige bloemen trekt in de praktijk vooral bijen en andere bestuivers aan. Om aan plaagbestrijding te doen, zijn deze insecten niet nodig.

Geef een reactie