Life DELTA combineert natuur met recreatie aan Schulensmeer

Life DELTA is een groot Europees project dat de vallei van de Demer in de natuurgebieden ‘Schulensbroek’ en ‘Webbekomsbroek-Borchbeemden’ opnieuw op een meer natuurlijke manier wil inrichten en het waterbergend vermogen van de vallei wil herstellen. Dat zal de klimaatschokken met extreme droogte en overtollige regenval helpen opvangen. Tegelijkertijd worden ook de leefgebieden van kwetsbare soorten in de natuurgebieden verbeterd.

Aan het Schulensmeer zorgt Life DELTA er nu ook voor dat zowel valide als andersvalide bezoekers van de site op een knappe manier kunnen genieten van de herstellende natuur. Mensen met een rolwagen kunnen voortaan het familiebelevingspad aan het Schulensmeer gebruiken. Dit pad heeft een rustvlonder en enkele hengelplaatsen.

In het najaar van 2022 wordt nog een grote rolstoegankelijke hengelsteiger aangelegd. In de meest westelijke zone, aan het einde van het meer, leidt dit familiebelevingspad via een, eveneens rolstoelvriendelijk, plankenpad door een waterrijke omgeving met prachtig uitzicht over het ganse meer. Aan de noordwestelijke oever loopt een kinderavonturenpad door het bos.

Natuurpunt en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)  informeren de bezoekers van de site ook duidelijk over de herinrichtingswerken in het natuurgebied Schulensbroek. De inrichting van het rietmoeras in de zuidzone van het Schulensmeer zit in de afwerkingsfase, en de aanleg van de paaivijvers en hengelplaatsen aan de noordoost-zijde zijn intussen afgewerkt door VMM.
De vijvers en oevers werden ecologisch heringericht en dat sluit naadloos aan bij de grote werken die VMM recent uitvoerde rond de rest van het meer. Dat is een zegen voor de vele vogel- en vissoorten die er verblijven , maar ook een zalige plek om te wandelen dankzij de talloze waterplanten en rietaanplanten. Ook de bever die hier verblijft, vaart er wel bij.

Tussen de vijvertjes en de boothaven werd een uitgebreide boszone ingericht, die een meerwaarde en versterking biedt voor een aantal zangvogels waaronder de nachtegaal die hier al op enkele plaatsen broedt.

VMM legt rond het Schulensmeer ondiepe oevers en rietland aan wat grote voordelen meebrengt voor waterplanten, vogels en vissen. Ze herstelt ook de waterhuishouding in het gebied om er meer water op te houden om verdroging tegen te gaan.

Door de herinrichtinswerken wordt een gebied van meer dan 20 hectare weerbaarder tegen klimaatschokken zoals langdurige droogte en hevige regenval, de natuur krijgt opnieuw ruimte en tijd om volop te groeien en te bloeien en al die schoonheid zal ook maximaal te bewonderen zijn door iedere natuurliefhebber, mobiel en minder mobiel. Dat is ook wat de site typeert. Aan het Schulensmeer combineert men al decennialang natuur met recreatie. Bezoekers komen hier om te wandelen, fietsen, hengelen en aan watersport te doen. Tijdens het broedseizoen sluiten de beheerders wel bepaalde wandelpaden af om de dieren niet te verstoren.

Geef een reactie