PZ Demerdal heeft aanspreekpunt voor LGBTQ+-gerelateerde misdrijven

Het is vandaag Internationale  Dag tegen Homofobie en Transfobie. Homofoob geweld maar ook racisme en seksisme komt in onze samenleving vaker voor dan we denken. Dat blijkt onder meer uit gegevens die Unia vanmorgen bekend maakte op Radio Een. Het probleem is om die homofobe, racistische of seksistische grondslag ook effectief te kunnen aantonen.

Uit onderzoek blijkt ook dat slachtoffers nu vaak niet naar de politie stappen om allerlei redenen. Men heeft geen vertrouwen in de autoriteiten, men durft zich nog niet te outen, en er is de vrees om het probleem groter te maken door aangifte te doen.

De PZ Demerdal-DSZ neemt daarom een opmerkelijk initiatief.  Je kan voortaan inspecteur Mario Luyten contacteren als vertrouwenspersoon voor de aangifte van LGBTQ+-gerelateerde misdrijven. Met de organisatie van zo’n aanspreekpunt willen ze bij de politiezone slachtoffers van dit soort misdrijven op een laagdrempelige manier de kans geven om aangifte te doen.

 Inspecteur Mario Luyten biedt bijstand en informatie aan mensen die melding of aangifte willen doen van een LGBTQ+-gerelateerd incident. Hij ondersteunt ook collega’s die te maken krijgen met een aangifte gerelateerd aan een LGBTQ+-misdrijf. Daarnaast werkt hij samen met externe partners zoals de diensten Diversiteit van de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

Je kan inspecteur Luyten contacteren door te mailen naar pz.demerdal.diversiteit@police.belgium.eu of bel het algemeen nummer 013 35 05 00 en vraag naar Mario Luyten.

Inspecteur Mario Luyten stelt zichzelf voor

Ik ben werkzaam in de politiezone DemerdalDSZ als lid van de dienst Noodhulp. Je kunt me dus in uniform tegenkomen tijdens diverse 101-opdrachten. Daarnaast ben ik opgeleid tot slachtofferbejegenaar. Hierdoor heb ik reeds verschillende jaren ervaring in het opvangen en bijstaan van slachtoffers.

Als mens achter het uniform ben ikzelf homo. Ik ben reeds jaren lid van de Rainbow Cops, een vereniging van politiemensen die zich inzet om collega’s te informeren, op te leiden, te oriënteren en te sensibliseren over de LGBTQ⁺- thematiek.

One comment

Geef een reactie