Stikstofakkoord bedreigt nu ook fruitteelt en bloesems op de Wijngaardberg

De gevolgen van het stikstofakkoord van de Vlaamse regering haalden de vorige dagen de nationale media, onder meer ook omdat een symbooldossier zoals de boerderij van abdij Averbode daarbij betrokken is. Maar de impact van het stikstofakkoord is veel groter dan de veertig boerderijen die nu bedreigd zijn.

In de podcast die je onderaan kan beluisteren, gaat landbouwconsulent Sander Hoogstijns in op de bredere gevolgen van het stikstofakkoord.

Een van de elementen die te weinig aandacht krijgen is de verplichte nulbemesting in groene gebieden. Dat zet zeer grote vraagtekens bij de toekomst van de fruitteelt op de Wijngaardberg. Die zone is al enkele decennia natuurgebied en kreeg tot nu toe een ontheffing van nulbemesting die één generatie kan worden doorgegeven.

Het stikstofakkoord zet nu ook dat op de helling, door vanaf 2028 een verbod in te stellen op  het bemesten van percelen met groene bestemming in de Speciale Beschermingzones (SBZ) en in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). En dat zet de fruittelers voor het blok.

Van bloeiend naar bloedend Hageland

Uit studies van Pcfruit blijkt dat al na een jaar zonder bemesting de productie van fruitbomen achteruit gaat. Deze maatregel zou dus het einde betekenen van de toeristisch aantrekkelijke bloesems in het gebied. Het beleid voorziet voor de betrokken telers wel een compensatie van 12.000 euro per hectare voor wie op 1 januari 2024 stopt tot 10.000 euro per hectare voor wie stopt vanaf 1 januari 2028. Maar dat bedrag staat niet in verhouding tot de opbrengstverliezen. De aanplant en het opkweken van een nieuwe boomgaard kan wel tot 100.000 euro per hectare bedragen, zonder de aankoop van de grond.

“Ik ben veertig, ik heb mijn volledige carrière nog voor mij. Toen ik hier begon, werd mij beloofd dat ik nog minstens tot het einde van mijn pensioen hier zou kunnen boeren. ’t Is nooit mijn betrachting geweest om een groot bedrijf te hebben.

Bart Verlinden is een van de getroffen telers. Hij nam drie jaar geleden het fruitbedrijf van zijn vader over en ziet nu zijn toekomstplannen bedreigd. De fruitteler heeft 10,5 hectare fruitbomen staan. 1,5 hectare ligt in VEN-gebied en het is dat deel dat binnenkort dus niets meer waard is, als deze plannen doorgaan. Dit zou een zware impact hebben op zijn bedrijf.

In de omgeving van een de Natura 2000 gebieden moeten een aantal landbouwbedrijven sluiten.

Dat is een gevolg van het stikstofakkoord. Wij praten over de impact van dat akkoord met landbouwconsulent Sander Hoogstijns en landbouwer Mathieu Alaerts.

Geef een reactie