Scherpenheuvel vangt momenteel 120 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op

Iedereen is welkom in het Huis van Maria. Het zijn woorden die pastoor Luc Van Hilst vaak benadrukt maar de laatste weken werd dat zinnetje bittere ernst. De oorlogsgruwel die zich momenteel in Oekraïne voltrekt zorgt ervoor dat grote groepen voornamelijk vrouwen en kinderen op de vlucht zijn. Scherpenheuvel toonde zijn warme karakter. Er konden zestig Oekraïners terecht in de vroegere kamertjes van het instituut van de Ursulinen.

Het lokaal bestuur en de diensten van de stad, het team van het Huis van Maria, de vrijwilligers van de voedselbank Sint-Vincentius en de Vlaspit zorden er voor dat de administratieve en materiële zaken correct geregeld werden. Dat maakte het mogelijk om deze groep snel te laten doorstromen naar andere vormen van opvang. De oorlogsvluchtelingen verblijven momenteel allemaal in gastgezinnen, in de abdij van Averbode, in leegstaande appartementen en huizen of in serviceflats. Die doorstroming maakt het meteen ook mogelijk dat het Huis van Maria zijn onthaalfunctie in het kader van de bedevaart kan opnemen. Het bedevaartseizoen werd twee jaar lang gehypothekeerd door covid-19 maar in 2022 lijkt Scherpenheuvel opnieuw aan te knopen met de normale gang van zaken.

Ondertussen is de stroom van vluchtelingen uit Oekraïne ook blijven aanzwellen. Burgemeester Manu Claes legt uit dat nog een tweede groep van zestig mensen in Scherpenheuvel-Zichem arriveerde. Dat brengt het totaal dus op 120 Oekraïners. Die laatste groep is niet via de collectieve opvang gepasseerd maar ze hadden direct contact met mensen van hier en ze konden daar ook terecht. Zo’n 23 gezinnen zorgen momenteel voor hun opvang.

Inwoners kunnen overigens nog steeds beschikbare opvangplaatsen melden. Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat die informatie bij de federale overheid terecht komt. Inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen en dat nog niet hebben gemeld, doen dat best zo snel mogelijk. Dat laat toe om het overzicht te behouden en correct advies te geven over de stappen die men moet ondernemen om zich te registreren en over mogelijke begeleiding.

Geef een reactie