Oefening Pathfinders in Arizona is ook doorgedreven test voor A400M

De Belgian SOC Pathfinders zijn een kleine maar extreem gespecialiseerde groep binnen de Special Forces Group die een belangrijk deel van hun tijd in het TRGC Schaffen doorbrengen. Niet dat je ze daar echt veel kan zien. Ze opereren in de grootst mogelijke anonimiteit en als ze toch eens aan een publieke activiteit deelnemen doen ze dat gemaskerd. Daar is een goede reden voor. Deze groep militairen wordt onder meer ingezet achter de vijandelijke linies of minstens in zeer delicaat gebied. Anonimiteit kan dan van levensbelang zijn.

Extreme hoogte

De pathfinders zijn gespecialiseerd in parachutesprongen vanop zeer grote hoogte. Door die hoogte zijn ze vaak verplicht om te springen met een ademluchtsysteem. Om dat soort van erg spectaculaire sprongen te oefenen zoeken ze een terrein op, waar ze zeker zijn van ideale omstandigheden. Tegelijkertijd maken ze van die gelegenheid gebruik om hun jaarlijks brevet te vernieuwen.

In eigen land is dat soort van terrein nog maar moeilijk vindbaar. Daarom wijken de pathfinders al sedert 2015 uit naar het Amerikaanse Yuma, vlakbij de Mexicaanse grens in de staat Arizona. In die regio bevindt zich een opleidingscentrum van de Amerikaanse mariniers. Dat is verborgen in een erg ruw woestijnachtig landschap van duizenden hectare groot. De pathfinders kunnen daar in alle anonimiteit hun sprongen trainen maar het opleidingscentrum is ook ideaal voor een reeks grondtrainingen.

Ook dit jaar, in januari en februari, vond een zogenaamde Tactical Air Insertion plaats in Yuma. Daar werden ook impressionante beelden van gemaakt.

Je kan verder lezen na de film

Taskforce A400M

De training in Yuma was meteen ook de ideale gelegenheid om het nieuwe werkpaard van defensie, de A400M te testen op ruig terrein. Bij de vervanging van de C130 door de A400M waren er een aantal bezorgdheden. Landen en snel weer opstijgen op ruig terrein bijvoorbeeld, was er daar één van. De A400M is namelijk veel groter dan de C130. Airbus heeft al die bezorgdheden serieus genomen. In Schaffen is een taskforce opgericht met mensen van het trainingscentrum voor para’s en technici van Airbus. Zij werken aan verbeteringen die het comfort en de veiligheid van het toestel kunnen ophogen. Die verbeteringen worden uitgevoerd op de toestellen die nog geleverd worden maar ze worden ook geïnstalleerd op de toestellen die binnenkomen voor onderhoud.

Een van die verbeteringen is een systeem dat onverharde landingsstroken evalueert op basis van de ondergrond en de ruwte van het oppervlak. Dat systeem plaatst elke halve meter coördiaten die de hoogteverschillen aangeven per centimeter. Dat wordt uitgedrukt in een zogenaamde Equivalent Bump Height (EBH) Die coördinaten worden daarna vertaald in een reeks golfbewegingen die een gevolg zijn van de niveauverschillen en die aangeven wat de impact ervan is op het toestel over een afstand van 5 meter tot 100 meter. De piloten kunnen daardoor perfect inschatten welke beweging het toestel zal maken als ze landen op een bumpy terrein.

Geef een reactie