Kinderraad start Lensteschoonmaak in Aarschot

De Kinderraad van Aarschot start de Lenteschoonmaak, dat is een zwerfvuilcampagne om de stad en deelgemeenten lenteschoon te maken.

De campagne loopt vanaf 21 maart tot en met 21 april. De kinderen zullen in schoolverband zelf de handen uit de mouwen steken, maar ze roepen ook inwoners en verenigingen op om mee te doen met de Lenteschoonmaak.

Kinderraad

De kinderraad bestaat uit leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar uit acht basisscholen van Aarschot en de deelgemeenten. Ze vertegenwoordigen de leerlingen uit hun school en denken samen na over wat kinderen in de stad belangrijk vinden. De kinderraad komt regelmatig samen en krijgt de nodige ondersteuning van het Huis van het Kind en De Klinker. Vertegenwoordigers van de verschillende basisscholen denken in de kinderraad na over actuele thema’s zoals het klimaat en veilig naar school gaan. Ze vertalen dat ook in concrete acties zoals deze Lenteschoonmaak.

Van 21 maart tot en met 21 april ruimen de kinderen van de betrokken scholen hun schoolomgeving, een straat of pleintje in de buurt op. Daarnaast roept de kinderraad alle inwoners op om mee te doen en samen de stad lenteschoon te maken. De campagne wordt bekend gemaakt met onder meer posters en een campagnefilmpje.

Op maandag 14 maart gaf de kinderraad ook zelf al het goede voorbeeld door na hun vergadering het Stadspark
op te ruimen.

Schepen van Afval Gerry Vranken bevestigt dat de medewerkers van de reinigingsdienst de Lenteschoonmaak zullen ondersteunen. Ook de dienst Leefmilieu, de jeugddienst, de dienst Samenleven en de dienst Communicatie zetten hun schouders onder de actie.

Geef een reactie