AZ Diest opnieuw in top 25 van beste ziekenhuizen in Belgie

Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek heeft opnieuw een lijst bekend gemaakt van de beste ziekenhuizen in een aantal landen. Meer bepaald hebben ze een rangschikking voor 27 landen opgesteld met daarin 2200 ziekenhuizen. Onder meer ook voor België is er opnieuw een lijst beschikbaar.

Er zijn in België 103 algemene ziekenhuizen die samen 197 vestigingen hebben. De 103 ziekenhuizen worden opgedeeld in 7 algemene universitaire ziekenhuizen, 17 ziekenhuizen met universitair karakter en 79 algemene klassieke ziekenhuizen. (De cijfers dateren van 01.01.2019. De bron is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)

De lijst van Newsweek voor ons land bevat dit jaar 24 ziekenhuizen. Op 1 staat het UZ Leuven met een score van 90,18%. Op 18 staat het Jesse Ziekenhuis uit Hasselt met 71,23% en op 23 staat het AZ Diest met 70,97%.

Ook vorig jaar stelde Newsweek een rangschikking op. Toen was dat een top 20 voor België. Ook toen was het UZ Leuven de koploper. Het AZ Diest stond 19de met een bijna identieke score als dit jaar.

De rangschikking wordt zeer datagedreven opgesteld. Meer dan 80.000 professionals uit de medische wereld kunnen een online survey invullen. Die scores tellen mee voor 55% van het puntentotaal. Daarnaast worden bestaande surveys die door patiënten worden ingevuld meegenomen in de beoordeling. Zij tellen voor 15% van het totaal. De overige 30% komen van een reeks bestaande KPI’s die beschikbaar zijn bij verschillende publieke instellingen.

Geef een reactie