Stadsbestuur verlengt steunmaatregelen horeca ook in 2022

Het stadsbestuur van Aarschot gaat ook in 2022 de soepele regeling voor de opstelling van zomerterrassen toepassen. Die regeling werd in juni 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. Horeca-uitbaters konden in 2020 en 2021 een tijdelijk terras opstellen zonder dat ze de strikte regels van het politiereglement uit 2014 moesten volgen. De regeling komt er eigenlijk op neer dat een horecazaak zelf een voorstel kan doen voor de opstelling van een terras op het openbaar domein. Dat terras mag geen hinder vormen voor de hulpdiensten en de nutsvoorzieningen moeten bereikbaar zijn. De opstelling moet gebeuren binnen de breedte van het eigen pand tenzij de eigenaars van de aanpalende panden toelating geven voor een uitbreiding.

Naast die soepele beoordeling van de tijdelijke terrassen zal het stadsbestuur ook dit jaar geen terrasbelasting heffen.

Volgens schepen van Economie Bert Van der Auwera is de verlenging van de steunmaatregelen nodig om de schade bij de horeca te beperken. De sector heeft hard geleden onder de coronacrisis. Ze moesten elke keer opnieuw verschillende maatregelen toepassen om het virus de kop in te drukken. Dat zorgde bij velen voor een financiële kater.

De verlenging van de maatregelen moet wel nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dat gebeurt in principe tijdens de raadszitting van 10 maart 2022.

Geef een reactie