Openbaar onderzoek beleidsplan trage wegen gestart

Het stadsbestuur van Diest keurde tijdens de gemeenteraadszitting in januari 2022 het beleidskader trage wegen goed. Dat beleidskader is het resultaat van een maandenlang proces waarbij meer dan 50 vrijwilligers alle trage wegen in kaart hebben gebracht. Aan die inventarisatie werd een actieplan gekoppeld. Per trage weg staat daarin wat er in de toekomst moet ondernomen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan over onderhoud, herstel of heropening van ontoegankelijke of verdwenen wegen, de aanleg van nieuwe verbindingen of de aanleg van een vlonderpad. Sommige wegen zullen worden verplaatst of opgeheven.
Het actieplan werd opgesteld in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, vzw Trage Wegen en Interleuven.

Openbaar onderzoek

Al dat voorbereidend werk wordt vanaf vandaag onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dat loopt van 16 februari 2022 tot en met 17 maart 2022. Je vindt de plannen en de timing voor elke trage weg, en ook alle informatie over het beleidskader op www.diest.be/tragewegen. Op die webpagina kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren aan de stad bezorgen via een webformulier. Dat kan eventueel ook per mail (tragewegen@diest.be) of per brief aan het college van burgemeester en schepenen.

Volgens schepen van Trage Wegen Monique De Dobbeleer wil het beleidskader de trage wegen maximaal behouden en verdichten. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals samenhang, multifunctionaliteit, beleving of verkeersveiligheid. De schepen vindt het verder belangrijk dat iedereen die wil momenteel de kans krijgt om mee te kijken en na te gaan of er niks over het hoofd werd gezien.

Online infomoment

Om meer uitleg te geven over het beleidsplan en het actieplan over de trage wegen en hoe die tot stand zijn gekomen, organiseert de stad een online infomoment op dinsdag 8 maart om 19 uur. Tijdens het infomoment wordt niet ingegaan op vragen over individuele trage wegen.
De link naar het infomoment zal te vinden zijn op www.diest.be/tragewegen.

Geef een reactie