Provincie Vlaams-Brabant steunt opmaak hemelwaterplan van Aarschot

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 37.512 aan de stad Aarschot en 20.094 euro aan de gemeente Kampenhout voor de opmaak van hun hemelwaterplan. Zo’n plan is nuttig voor de aanpak van de waterproblemen, zoals overlast en droogte, op lokaal vlak.

Strijd tegen wateroverlast

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast en overstromingen. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding daarvan. Volgens gedeputeerde voor waterlopen Bart Nevens is de aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens in dat opzicht belangrijk maar niet voldoende.
Vanuit de provincie wil men de gemeenten aanmoedigen om, via de opmaak van een hemelwaterplan, een visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en het niet versneld af te voeren. De gemeenten kunnen daarvoor rekenen op een financiële ondersteuning.

In opdracht van rioolbeheerder Riopact stelde NV Aquafin voor de stad Aarschot een hemelwaterplan op, dat op 24 juni 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De studiekost bedroeg 84.361,29 euro.

Ook voor de gemeente Kampenhout stelde NV Aquafin een hemelwaterplan op, dat op 28 januari 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De studiekost bedroeg 44.853,29 euro.

Het hemelwaterplannen van Aarschot en Kampenhout omvatten een analyse van de waterhuishouding in de verschillende deelgebieden van hun grondgebied. Het plan bevat ook een oplijsting van de bestaande waterproblemen.

Een hemelwaterplan omvat een omschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem in verschillende deelgebieden van Aarschot en Kampenhout. Hierbij komen de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf, erosie en infiltratiepotentieel aan bod. De plannen vermelden ook een opsomming van de problemen in de waterhuishouding.

In het plan staan verder maatregelen die het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse moeten houden. Het gaat over ontharding, nuttig gebruik, infiltratie, het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, de inrichting van overstromingszones, de aanpassing aan het rioleringsstelsel, de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

One comment

  • briers ghislain

    Weer wat subsidies voor een bevriend studiebureau . Waar vooral de olifant in de porseleinwinkel niet mag benoemd worden : zorg dat de bevolking niet meer aangroeit . Dus stop de immigratie . Dat zal doeltreffender zijn dan alle andere plannen .

Geef een reactie