Bezieler van UZ Leuven en campus Gasthuisberg overleden in Leuven

In Leuven is vorige zaterdag 20 november 2021 prof. dr. Jan Peers (82) overleden. Jan Peers legde in de jaren zeventig van de vorige eeuw de basis voor de uitbouw van het huidige UZ Leuven. Peers was de drijvende kracht achter het concept, de bouw en de verdere groei van campus Gasthuisberg.

Professor Peers was bijna 20 jaar lang algemeen bestuurder van wat vandaag UZ Leuven is, maar werkte ook als raadgever voor diverse ministers van Sociale Zaken en het ministerie van Volksgezondheid.

Van 1972 tot 1982 was prof. dr. Jan Peers lid van het Bureau van de Nationale Ziekenhuisraad en tot 2003 was hij voorzitter van de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen, waar hij meewerkte aan de erkenning en financiering van de ziekenhuizen. Dertig jaar lang was hij lid en later ook voorzitter van de Technisch Geneeskundige Raad binnen het RIZIV. In opdracht van de federale regering stelde professor Peers in 1998 een rapport op over knelpunten en beleidsopties rond gezondheidszorg in België. Daarnaast was hij ook stichtend voorzitter van de werkgeverskoepel van de social profit (Unisoc) in ons land. 

Bezieler van Gasthuisberg

In het Leuvense universitaire ziekenhuis legde hij begin jaren zeventig op een visionaire manier de basis voor wat nu het grootste universitaire ziekenhuis van het land is. Hij verhoogde de ziekenhuiscapaciteit door overnames, fusies en samenwerkingsverbanden, waardoor het huidige UZ Leuven in staat was om de snelgroeiende ontwikkelingen in de medische wetenschap te volgen.

Zijn grootste verdienste ligt in de democratisering van de gezondheidszorg. Professor Peers effende het pad voor de uitbouw van topgeneeskunde en universitaire ziekenzorg die voor iedereen toegankelijk is. Zijn focus op multidisciplinaire zorg voor patiënten en samenwerkingen tussen zorgverleners onderling veranderde de gezondheidszorg in ons land.

Geef een reactie