vzw Weefbosch kan nieuwe thuis worden van verenigingsleven in Averbode

De nieuwe lokalen van scouts Averbode waren al een tijdje in gebruik maar vorige vrijdag werden ze ook officieel geopend. Weerman Bram Verbruggen praatte de openingsspeeches aan mekaar. Voorzitter van vzw Weefbosch Koen de Clerck blikte terug op een project waarvan de uiteindelijke realisatie toch nog drie jaar heeft aangesleept. Het eindresultaat mag echter gezien worden. De scouts beschikken over een veilige en comfortabele infrastructuur waar ze hun werking op een goed omkaderde manier kunnen uitbouwen maar ook de andere verenigingen van de deelgemeente kunnen gebruik maken van de compleet uitgeruste benedenverdieping.

De scouts van Averbode werden in 1967 opgericht door pater Erik Stynen. Decennialang maakte de jeugdbeweging gebruik van de aftakelende kleedkamers en de kantine van voetbalclub FC Averbode. In 2009 werden de eerste plannen op tafel gelegd voor de bouw van nieuwe lokalen. Het zou nog tot augustus 2018 duren voor de symbolische eerste steen werd gemetseld. Je kan een paar foto’s van dat moment hieronder bekijken.
Het was dan ook geen sinecure om het project administratief en financieel rond te krijgen. De lokalen werden met een erfpachtconstructie van vijftig jaar opgetrokken op grond die eigendom is van stad Scherpenheuvel-Zichem. Om dat te kunnen doen was een wijziging van de bestemming van de grond nodig via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het perceel waar uiteindelijk mocht gebouwd worden is relatief smal. Dat verklaart de uitgerekte vorm van het gebouw.

Het was toch vooral de financiering die bijna een beenbreker zou worden. De kostprijs van de constructie werd geschat op ongeveer 750.000 euro. Het stadsbestuur schoof de vzw een subsidie van 200.000 euro toe. Burgemeester Manu Claes was, samen met schepen van Jeugd Ine Pauwels, bij de opening aanwezig. Manu Claes was zelf jarenlang lid van scouts Averbode.
De provincie Vlaams-Brabant legde 75.000 euro bij uit de pot van het Europese Leaderprogramma voor de ontwikkeling van het platteland. Ook voormalig gedeputeerde voor Europa Monique Swinnen was persoonlijk bij de opening aanwezig. Zij was vooral enthousiast om te kunnen zien dat de projecten die via het Leaderprogramma ondersteund worden ook effectief een maatschappelijke meerwaarde krijgen.
De Norbertijnen van Averbode regelden een renteloze lening van 50.000 euro en ze schonken ook 10.000 euro aan het project. De vzw Parochiale Werken van Diest gaf een schenking van 10.000 euro en zij deden ook een voorafbetaling van 90.000 huurgeld. Die som kunnen ze jaarlijks opnemen a rato van 1800 euro onder de vorm van het gebruik van de lokalen. De vzw Weefbosch ging zelf nog een lening van 50.000 euro bij een bank. Het gemeentebestuur stelde zich garant voor de terugbetaling van die lening.
De rest van de investering komt uit eigen middelen van de scouts, uit ondersteuning van de VDAB onder de vorm van werkkrachten en uit de inzet van veel helpende handen.

De omschrijving als scoutslokalen is in feite een te beperkte omschrijving van de constructie. De bovenverdieping van het gebouw is exclusief voorbehouden voor scouts Averbode maar de ganse benedenverdieping kan gehuurd worden door privé personen of verenigingen. Na de afbraak van zaal Familia is Averbode de enige deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem waar geen gemeenschapscentrum werd gecreëerd. Om dat nog efficiënter te kunnen doen krijgt die benedenverdieping de infrastructuur om ze in maximaal drie aparte compartimenten op te delen.

Momenteel heeft Samana Averbode al een huurovereenkomst van een jaar gesloten met de vzw Weefbosch. Bij een aantal andere verenigingen bestaat sterke belangstelling.

Een andere belangrijke bron van inkomsten kan de kampverhuur zijn. Tot en met 2023 zijn bijna alle nuttige periodes voor jeugdkampen al bezet. Het lokaal en de terreinen van vzw Weefbosch zijn daarvoor ook ideaal gelegen. Ze grenzen aan het uitgestrekte landschapspark Averbode Bos en Hei maar ze liggen ook vlakbij het centrum met alle praktische infrastructuur.

Meer informatie over het gebruik en de voorwaarden vind je op www.weefbosch.be

Geef een reactie