Hoofdpost PZ Demerdal verkast naar citadel, ook wijkpost Scherpenheuvel naar nieuwe locatie

Het politiecollege van PZ Demerdal-DSZ heeft een belangrijke beslissing genomen om de politiezone een comfortabele toekomst te bezorgen. Zowel de hoofdpost in Diest als de wijkpost in Scherpenheuvel-Zichem zijn toe aan vernieuwing. Om ook de komende jaren te kunnen blijven groeien, kiest het politiecollege er in Diest voor om naar de Citadel te trekken. In Scherpenheuvel-Zichem wordt uitgekeken naar een nieuwe site in het centrum.

Vernieuwing dringt zich op

Het huidige politiegebouw in Diest voldoet niet langer aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2027 opgelegd worden. Daarom werden enkele belangrijke pistes besproken op het politiecollege eind juni. Om ook de komende jaren te kunnen blijven groeien, kiest het politiecollege er in Diest voor om naar de Citadel te trekken. In Scherpenheuvel-Zichem wordt uitgekeken naar een nieuwe site in het centrum. Deze belangrijke keuzes werden vastgelegd door het college en worden voor bekrachtiging aan de politieraad voorgelegd.

Korpschef Jan Konings is heel tevreden met deze keuze. Volgens Jan Konings krijgt het volledige korps uitzicht op een mooie toekomst. De investering in het huidige gebouw in Diest werd geraamd op ruim 4 miljoen euro. Opnieuw investeren in een gebouw met verouderde infrastructuur, dat bovendien nooit gebouwd werd met als doel een politiecommissariaat te huisvesten, leek volgens de hoofdcommissaris niet de beste optie. De politiemensen weten nu dat er naar twee nieuwe locaties gekeken wordt, zowel in Scherpenheuvel-Zichem als in Diest.

Manu Claes, burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, is blij dat hij deze doorbraak mee heeft vastgelegd in zijn laatste politiecollege als voorzitter. In Scherpenheuvel-Zichem wordt uitgekeken naar de nieuwe verder te ontwikkelen site in de buurt van het stadhuis. Manu Claes vindt dat een belangrijke doorbraak om de huisvesting van het politiekorps ook voor de toekomst te garanderen. De samenwerking tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem is volgens de burgemeester de voorbije 20 jaar steeds heel constructief en respectvol geweest en Claes wil dat graag zo houden voor de toekomst in het belang van onze inwoners.”

Ook burgemeester van Diest Christophe De Graef is enthousiast over de beslissing. De Citadel wordt een belangrijke uitvalsbasis voor de volledige politiezone. Beide posten kunnen volgens hem nu uitkijken naar een mooie professionele toekomst.

Professionelere dienstverlening

Korpschef Jan Konings geeft hiermee duidelijk aan dat naast het welzijn van zijn medewerkers, ook investeren in de modernisering van het politiekorps een prominente plaats inneemt in zijn opdracht als korpschef. De nieuwe infrastructuur biedt volgens hoofdcommissaris Konings veel meer mogelijkheden en de politiemensen kunnen op een meer professionele manier hun dienstverlening naar de burger uitvoeren. De politiezone investeert dus niet alleen in nieuwe voertuigen, wapens en opleidingen, maar op korte termijn dus ook in nieuwe gebouwen en werk- en veiligheidscomfort voor het personeel en de burger, aldus de hoofdcommissaris.

De volgende maanden zal er met beide steden gesproken worden over de financiële mogelijkheden en welke budgetten de politiezone zelf zal vastleggen in haar jaarlijkse begroting. Ook wat er met de huidige gebouwen aan de Leuvensepoort en de Zuidervest zal gebeuren, moet nog door het college bepaald worden.

De politiezone stapt vanaf nu ook officieel in het Projectteam Citadel, dat sinds enkele maanden de toekomst van de site vastlegt. Beide steden worden actief betrokken in de verdere ontwikkeling van sites voor hun politiegebouwen.

Geef een reactie