Vijftien inwoners van Aarschot krijgen uitgestelde renteloze lening voor renovatiewerken

De provincie Vlaams-Brabant, het stadsbestuur en het OCMW van Aarschot en het wooninfopunt ‘Wonen aan de Demer‘ starten het project ‘Aarschot helpt renoveren’ op. In een eerste fase kunnen 15 ouderen of mensen met een laag inkomen de veiligheid, kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen verbeteren.

Ze krijgen daarvoor een uitgestelde renteloze lening om renovatiewerken aan hun woning uit te voeren. De provincie Vlaams-Brabant trekt hiervoor een bedrag van 300.000 euro uit, dat aangevuld wordt met 125.000 euro uit het Vlaamse noodkoopfonds.

Aan de lening zijn voorwaarden verbonden. Het moet de enige woning zijn van de eigenaars en ze moeten een beperkt inkomen aantonen. De lening moet pas later moet worden terugbetaald. De eigenaars kunnen bovendien rekenen op de expertise van een ervaren renovatiebegeleider.

Aarschot helpt renoveren

Volgens schepen van wonen en energie Bert Van der Auwera zouden heel wat inwoners renovatiewerken moeten uitvoeren maar ze hebben de middelen niet om dat effectief te doen. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, de energiefactuur stijgt, de waarde van de woning daalt en het wooncomfort gaat achteruit.

Het project ‘Aarschot helpt renoveren’ biedt 15 inwoners een uitgestelde renteloze lening aan, maar ook een begeleidingstraject met inbreng van sociale en bouwtechnische partners én op maat van de doelgroep. Dit project is een hefboom om de woonkwaliteit en de duurzaamheid bij particuliere eigenaars te verbeteren.

Veel van de ingrepen hebben ook een positieve impact op de energiezuinigheid van de woning door de installatie van nieuwe, dubbele beglazing, dakisolatie of een nieuwe, energiezuinige verwarmingsinstallatie. De ingrepen zijn dus niet alleen goed voor de woonkwaliteit, maar helpen ook om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Selectie woningeigenaars

‘Aarschot helpt renoveren’ is bedoeld voor woningeigenaars die niet op eigen financiële kracht aan hun woningrenovatie kunnen beginnen. Sinds de lancering van de oproep in de zomer van 2020 waren er een 50-tal geïnteresseerden, waarvan er een 30-tal zich effectief hebben aangemeld om deel te nemen aan de screening.

Na een uitgebreide screening werden de uiteindelijke kandidaten bepaald. Dat zijn allemaal kandidaten voor wie er zonder deze vorm van financiering geen renovatiemogelijkheid is. Zowel de woning, als de financiële draagkracht van de eigenaar, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de sociale context werden onderzocht.

Naast de inkomensgrens, is er de voorwaarde dat men maar eigenaar mag zijn van één woning waar men zelf in woont. Verhuurders komen dus niet in aanmerking.

Wat opvalt, is het grote aantal alleenstaanden, met of zonder kinderen. Dat is logisch omdat het veel moeilijker is om met één inkomen een renovatie te financieren of voldoende buffer aan te leggen. Maar leeftijd speelt duidelijk geen rol. Er was veel variatie in leeftijd. Zowel bij de geïnteresseerden als bij de uiteindelijke deelnemers. Bij de deelnemers zijn ook nog enkele 65-plussers terug te vinden. De doelgroep bleef tot nu toe goed onder de radar: weinig mensen zijn gekend bij het OCMW, maar een deel van hen heeft het soms erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ongeveer de helft heeft momenteel een uitkering of een pensioen. Erger is eigenlijk de omgekeerde vaststelling: de andere helft van de gescreende kandidaten werkt en is toch niet in staat om een bijkomende lening voor renovatie aan te gaan.  

Welke werken worden uitgevoerd?

Op gebied van energiebesparing krijgen zes woningen nieuwe ramen en deuren. Er worden tien hellende of platte daken vervangen en voorzien van isolatie. Ook vier zoldervloeren worden geïsoleerd, twee spouwen opgevuld en vijf CV ketels vervangen. Daarnaast worden er ook vijf badkamers geplaatst met de nodige ventilatie. Qua veiligheid wordt in vier woningen de elektriciteit aangepast en op vier plaatsen wordt er asbest verwijderd.

Financiering met een uitgestelde, renteloze lening van de provincie

Een uitgestelde lening betekent dat men maandelijks niets afbetaalt. Zo blijft het beschikbaar inkomen gelijk. Pas als men de woning verkoopt of verhuurt, betaalt men het bedrag terug. Is er, na renovatie, winst bij verkoop dan staat men een klein deel daarvan af.

Het geld komt uit een zogenaamd rollend fonds dat de provincie Vlaams-Brabant ter beschikking stelt van de gemeenten. Het fonds neemt de voorfinanciering voor de eigenaar over. De gegeven tussenkomst keert bij de verkoop van de woning terug naar het fonds. Dat is het verschil met andere subsidies. Hetzelfde geld kan voor nieuwe gezinnen gebruikt worden. Op die manier worden de beschikbare overheidsmiddelen op een slimme manier ingezet. Ondertussen werden er in onze provincie 170 renovaties opgestart, waarvan een 60-tal al volledig werden afgerond.

Vijf bijkomende renovaties via Vlaams noodkoopfonds

De provincie Vlaams-Brabant kende in totaal 300.000 euro toe aan het OCMW en de stad Aarschot. Tien eigenaars krijgen nu elk maximaal een lening van 30.000 euro voor het renoveren van hun woning. Via het Vlaams noodkoopfonds kwam daar nog 125.000 euro bij, goed voor de renovatie van vijf extra woningen. Ook voor deze woningen staat de provincie in voor de renovatiebegeleiding. Volgens schepen Bert Van der Auwera is Aarschot de eerste Vlaamse stad die effectief van start gaat met het Vlaamse noodkoopfonds. Dit kan een start zijn om het aantal renovaties naar de toekomst verder op te schalen.

Geef een reactie