Diest opteert voor wekelijkse huisvuilophaling gedurende het ganse jaar

Eerder deze week maakten wij het nieuws bekend dat het stadsbestuur van Diest vanaf 1 januari 2022 overschakelt naar het Optimo ophaalsysteem voor huishoudelijk afval van intercommunale Limburg.net. Je kan dat artikel hier lezen.

In principe valt daarmee de wekelijkse ophaling, die tijdens de zomermaanden in Diest gebeurt, weg. Vandaag maakt het stadsbestuur echter bekend dat het die wekelijkse ophaling toch wil behouden. Straffer nog, dat zal zelfs het ganse jaar door en op het ganse grondgebied van de stad gebeuren.

Alle afvalfracties samen in een vrachtwagen

Optimo is een afvalinzamelingssysteem waarbij één afvalwagen tijdens 1 ophaalronde 5 verschillende soorten afval ophaalt. Het gaat om restafval, keukenafval, PMD, textiel en tuinafval. De afvalzakken hebben een verschillende kleur per afvalsoort. Die worden optisch gesorteerd in het sorteercentrum. Limburg.net wil zo de huis-aan-huisinzameling op een nog efficiëntere en milieuvriendelijkere manier organiseren.

Aan die wekelijkse ophaling hangt een stevig prijskaartje. Tijdens de Verenigde gemeenteraadscommissie op woensdag 9 juni deed Limburg.net de verschillende opties voor de stad binnen het Optimo-systeem uit de doeken. Zo kon Diest naast de standaard ophaling om de twee weken ook kiezen voor een wekelijkse afvalophaling in een beperkt gebied. De meerkost daarvan was relatief beperkt maar die keuze is politiek moeilijk verdedigbaar. Enkel in de binnenstad en in een paar sites richting Halen zouden inwoners dan kunnen genieten van die extra service.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Stevig prijskaartje

Daarom opteert het bestuur nu toch voor een wekelijkse ophaling in gans Diest en in alle deelgemeenten. Tijdens de gemeenteraadscommissie noemde een vertegenwoordiger van Limburg.net een bedrag van 351.000 euro. Het is echter niet duidelijk of dat enkel voor de zomerophaling is, dan wel voor het ganse jaar. Schepen Rick Brans meldt dat er maar weinig verschil is tussen die twee opties. Hij hoopt ook nog over de prijs te kunnen onderhandelen met Limburg.net.

De zomerregeling zoals die nu bestaat heeft volgens schepen Brans zijn nut bewezen, bijvoorbeeld bij mensen die op een kleiner appartement wonen met weinig buitenruimte. Ook de optie om de ophaling te laten doorgaan in een beperkt gebied vond het schepencollege geen goede keuze voor elke Diestenaar. Diest kent een heel specifieke ruimtelijke invulling. De plaatsen met dichte bebouwing en appartementsgebouwen zijn moeilijk af te bakenen. Het was voor het bestuur dan ook een onmogelijke opdracht om de wekelijkse ophaling in een beperkt gebied te organiseren zonder dat er appartementsgebouwen of kleine huizen tussen de mazen van het net zouden vallen. Daarom heeft het schepencollege op 14 juni beslist om voor de tweede optie te gaan: een wekelijkse ophaling van huisvuil, keukenafval, pmd, groenafval en textiel. Voor textiel verlengt de stad haar overeenkomst met de Lionsclub en roept ze iedereen op om afgedankte kledij naar de gekende kledijcontainers te brengen of mee te geven met de jaarlijkse kledingophaling van Lionsclub.

Niet duidelijk wie opdraait voor meerkost

Dan rest natuurlijk de vraag wie die meerkost zal moeten betalen. Die beslissing valt in september tijdens de gemeenteraad. Het bestuur kan ervoor opteren om de extra kost volledig of deels uit de algemene middelen te financieren maar dan is er allicht een begrotingswijziging nodig. De rekening kan ook deels of volledig doorgeschoven worden naar de verbruiker. Het stadsbestuur engageert zich nu alvast om de verhoogde tussenkomst voor mensen die het financieel het moeilijkst hebben, te behouden. In Diest gaat dit om zo’n 1909 (eenpersoons)gezinnen.

Milieuwinst verdwijnt

De invoering van Optimo zorgt ervoor dat de intercommunale 27% minder kilometers moet rijden en 40% minder CO2 uitstoot kan realiseren. De vrachtwagens moeten minder korte optrekbewegingen doen omdat ze alle fracties samen inzamelen. Als de ophaling echter van tweewekelijks naar wekelijks evolueert zal het aantal korte optrekbewegingen precies toenemen. Op die manier lijkt het comfort van de wekelijkse afvalophaling niet alleen een duur financieel prijskaartje te krijgen maar betaalt ook het milieu een stevige prijs, ten minste voor wat het aandeel van Diest betreft.
Verder rest de vraag hoe Limburg.net dit gaat organiseren. Allicht zullen nog andere steden en gemeenten geïnteresseerd zijn in deze dienstverlening. Tijdens de gemeenteraadscommissie liet de vertegenwoordiger van Limburg.net verstaan dat een algemene uitrol van de wekelijkse ophaling een verdubbeling van het aantal vrachtwagens en personeel nodig maakt.

Geef een reactie