Wekelijkse huisvuilophaling in de zomer dreigt te verdwijnen in Diest

De afvalintercommunale Limburg.net haalt tijdens de zomermaanden in Diest het huisvuil wekelijks op. Bij de 44 gemeenten waar Limburg.net actief is, is Diest de enige gemeente waar dat gebeurt.

Die unieke uitzonderingspositie dreigt echter uit te doven. Limburg.net start vanaf 1 januari 2022 met het Optimo-ophalingssysteem. De vrachtwagens van de intercommunale halen dan 5 aparte afvalfracties tegelijkertijd op met dezelfde vrachtwagens. Dat gebeurt in alle gemeenten tweewekelijks. De kostprijs om dat wekelijks te organiseren op het ganse grondgebied van Diest, loopt exponentieel bijzonder hoog op.

Optimo is een systeem dat toelaat om de triage van gekleurde afvalzakken automatisch te laten gebeuren. Er komen in de toekomst vijf soorten gekleurde zakken. Het gaat om huisvuil (paarse zak), pmd (blauwe zak), groenafval (groene zak), textiel (bruine zak) en organisch keukenafval (witte zak).

Voor textiel adviseert Limburg.net om eerst de containers van de sociale organisaties te gebruiken. Specifiek in Diest zijn de containers van Lions Diest alvast een opportuniteit. De opbrengst daarvan gaat momenteel naar de nieuwbouw van Home Martine van Camp. 

De 5 afvalfracties worden elke twee weken samen door dezelfde vrachtwagen opgehaald op vaste inzameldagen, en nadien aan de hand van de kleur van de zak machinaal optisch gesorteerd in het sorteercentrum. 

Volgens Limburg.net heeft dat systeem een stevig voordeel voor het milieu. De intercommunale moet 27% minder kilometers rijden en realiseert 40% minder CO2 uitstoot. Dat komt omdat de vrachtwagens veel minder moeten optrekken tegen lage snelheid en over een beperkte afstand. De intercommunale behoudt wel de tewerkstelling omdat de vrachtwagens sneller vol zijn en dus vaker naar het aflaadpunt moeten rijden.

Wekelijkse ophaling in de zomer bijzonder duur

Voor Diest heeft de invoering van het Optimo systeem een belangrijke consequentie. De wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden is enkel mogelijk mits een stevig kostenplaatje. 

Limburg.net rekende uit dat die wekelijkse ophaling op het ganse grondgebied meer dan 351.000 euro per jaar zou kosten. Die kostprijs kan beperkt worden door de wekelijkse ophaling enkel te organiseren in straten met voldoende densiteit. Dat lijkt echter politiek moeilijk verdedigbaar. Het bestuur zou dan bepaalde inwoners meer faciliteiten bieden dan anderen. Op onderstaand plannetje kan je de straten zien waar een densiteit van 2335 inwoners per kilometer kan gehaald worden. Heet gaat over een beperkt gebied in de binnenstad en op de weg naar Halen toe.

De plaatsing van Optimo containers in de recyclageparken kan het probleem deels oplossen. Wie bijvoorbeeld sneller zijn organisch keukenafval kwijt moet, kan zijn witte zak droppen in die container. De vijf verschillende zakken mogen samen in zo’n container geplaatst worden. Enkel voor wie zich niet of moeilijk naar het recyclagepark kan verplaatsen, moet dan een oplossing gevonden worden. 

Het schepencollege van Diest neemt in principe in de maand juni nog een beslissing over deze zaak. In dat geval kan de gemeenteraad er zich in september over uit spreken. Het onderwerp werd eerder al besproken tijdens een verenigde gemeenteraadscommissie.

One comment

Geef een reactie