Abdijhoeve van abdij van Park duurzaam gerestaureerd

De Norbertijnen vieren dit jaar hun 900-jarig bestaan. De feestelijkheden gaan door maar dat gebeurt toch enigszins met de handrem op. Wat niet met de handrem gebeurt is de renovatie van het onroerend erfgoed van de orde.

In Abdij van Park werd de abdijhoeve uit 1663 met de tiendenschuur, de koeienstallingen en het melkhuisje helemaal gerestaureerd. Het uitzicht en de eeuwenoude functies van deze gebouwen werden behouden. CSA boerderij Boerencompagnie, Landwijzer en De Wikke krijgen er een onderkomen. Daarmee krijgen de gebouwen een invulling in het kader van biologische stadslandbouw en educatie.

De restauratie van de abdijhoeve ging van start in 2018. Aan de buitenzijde is eigenlijk niets veranderd. Ook het houten gebinte binnenin is volledig bewaard gebleven. Omdat er een vleermuizenfamilie huist in de hoeve, zijn er speciale invliegopeningen gebouwd en is er vleermuisvriendelijke verlichting op de hooizolder geplaatst.

Oorspronkelijke functies behouden

Het gebouw kreeg een duurzame herbestemming. Schepen van restauraties Dirk Vansina legt uit dat de restauratie het verleden en het heden met elkaar wil verbinden. De gebouwen kregen zoveel mogelijk terug hun oorspronkelijke functie. De abdijhoeve met de verschillende bijgebouwen en de aanpalende moestuin, weilanden en akkers vormt op die manier weer een werkend geheel.

Op 9 september 2021 wordt de abdijhoeve plechtig ingehuldigd.

In de tiendenschuur baat De Wikke een abdijwinkel uit met een ruim assortiment biologische groenten en fruit en producten van de collega-boeren van Abdij van Park. De groenten worden onder meer geteeld op de velden van het abdijdomein. De Wikke is het biologisch tuinbouwproject van Wonen en Werken dat mensen tewerkstelt die moeilijk geïntegreerd raken op de reguliere arbeidsmarkt.

Boerencompagnie houdt zijn koeien bij in de stallingen en heeft een kaasmakerij in het melkhuisje.

Boven zijn er leslokalen voor Landwijzer, het vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw.

Erfgoedsite Abdij van Park bv, een dochterfiliaal van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven een deel van de tiendenschuur beheren en gebruiken als een overdekte buitenruimte voor kleinschalige evenementen.

Naast de bestaande binnenstalling is er een nieuwe buitenstal toegevoegd om de capaciteit van het aantal koeien te verhogen. Om de integratie in het landschap maximaal te maken, werd dit buitenvolume in het talud van de achterliggende tuin geschoven en voorzien van een groendak. Op deze manier gaat de stal op in het beschermd landschap van de omgeving. In het aanpalend melkhuisje waarvan oudsher de koemelk werd verwerkt is nu een hedendaagse ruimte waar de melk kan verwerkt worden in kaas, yoghurt en ijs.

Geef een reactie