Gunnar Riebs schenkt beeld van heilige Antonius van Padua terug aan parochiekerk Nieuwrode

Volgende zondag viert de katholieke kerk de heilige Antonius van Padua. Dat krijgt een heel speciaal accent in de parochiekerk van Nieuwrode. Na ongeveer vijftig jaar keert het beeld van de heilige, dat er in de jaren zeventig van de vorige eeuw verdween, terug naar de kerk.

In 1950 huwden Paul Riebs en Celine Bols in de kerk van Nieuwrode. Riebs had opgemerkt dat er geen beeld van Antonius van Padua in die kerk stond. Hij ging op zoek naar zo’n exemplaar en vond het ook bij de zusters van het Heilig Hart in Jette. In de jaren zeventig werd het beeld weer weg gehaald. Schenker Paul Riebs wilde v ermijden dat het zou verloren gaan en hij vroeg het beeld weer terug. Antonius kreeg een plek in de woning van de familie Riebs.

De zoon van Paul Riebs, Gunnar, woont daar vandaag nog steeds. Hij bood het beeld onlangs opnieuw aan, aan de parochie Nieuwrode en die aanvaardden dat aanbod.

Op zondag 13 juni tijdens de eucharistieviering om 10.30 uur, zal de heilige Antonius van Padua weer ingezegend worden in de parochiekerk.

Aarschottenaar Gunnar Riebs is honorair consul van de Slowaakse republiek in Antwerpen en directeur-beheerder van het centrum Jozef Cardijn. Hij was ook rechter in handelszaken bij de rechtbank van koophandel in Antwerpen. In maart van dit jaar werd hij aangesteld als gedelegeerde voor Belgie van de Europese Academie voor Wetenschappen en Kunsten in Salzburg. Riebs schreef boeken over paus Johannes XXIII en over prins Karel van België.

Gunnar Riebs zou paus Johannes Paulus II meerdere keren persoonlijk ontmoet hebben. Hij zou ook persoonlijke bindingen hebben met de koninklijke familie.

Vorige maand kwam Gunnar Riebs in een kleine mediastorm terecht. Het weekblad Knack publiceerde een artikel over de satirische website ‘t Scheldt en de rol van media-ondernemer Gert Van Mol daarin. Van Mol zou de man zijn achter het nieuwe elan van ‘t Scheldt maar daar zijn ze vooraal in katholieke en liberale politieke kringen niet blij mee. ‘t Scheldt lijkt namelijk Third Party Political Advertising te gebruiken. Dat is een techniek waarmee politici of andere belanghebbenden externe partijen inhuren om hun tegenstanders aan te vallen, vaak in de schandaalsfeer. Gert Van Mol was eerder ook de uitgever van het ondernemerstijdschrift Teek. Riebs was op dat moment zijn adviseur. Gert Van Mol noemt Gunnar Riebs nog steeds een goede vriend. De discussie ging verder ook over het vermeende lidmaatschap van Riebs van de conservatieve beweging Opus Dei. Alle betrokkenen ontkenden dat lidmaatschap echter.

Geef een reactie