OKAN-klas ruimt zwerfvuil en dat levert de vreemdste zaken op

Taal is de sleutel tot integratie. Daar zijn veel experts het over eens. Dat geldt zeker voor de jongere generatie anderstalige nieuwkomers. Zij moeten zich kunnen ontplooien op school en dan is taal essentieel. Dat is meteen ook de reden waarom er OKAN-klassen worden ingericht. In zo’n klas wordt eerst intensief gewerkt aan taalkennis. Tegelijkertijd worden de jongeren geleidelijk geïntegreerd in de normale werking van de school.

Dat de methodiek ook zorgt voor maatschappelijke integratie en bewustmaking bewijst de werking van de OKAN-klas van scholengroep KSD in Diest. De leerlingen gingen vorige week in de pletsende regen op pad om zwerfvuil te ruimen. Die actie werd onder meer begeleid door de dienst Diversiteit van de stad Diest en door de Groep Intro, een organisatie die zich via tewerkstelling, vorming, coaching en advies inzet voor een inclusieve samenleving.

Diversiteitsambtenaar José Gonzalez was bijzonder blij met het enthousiasme dat de jongeren toonden. De opruimactie werd ook gekoppeld aan een bewustmakingscampagne over de duurtijd dat zwerfvuil nodig heeft om spontaan uit onze omgeving te verdwijnen. Dat is soms verrassend. Bananenschillen bijvoorbeeld, worden vaak achteloos weg gegooid omdat ze als organisch worden bekeken maar het duurt een jaar voor ze weg zijn. Voor sigarettenpeuken is dat 2 tot 25 jaar, voor kauwgum 20 tot 25 jaar, voor blikjes 50 jaar en petflessen verdwijnen nooit spontaan.

Naast de opruiming van zwerfvuil is dat inzicht ook belangrijk, niet alleen voor de jongeren zelf maar ook omdat ze ambassadeurs kunnen worden naar hun omgeving toe. Volgens José Gonzalez zijn veel van die jonge mensen niet alleen bereid om de handen uit de mouwen te steken maar willen ze ook verantwoordelijkheid opnemen voor de buurt waarin ze opgroeien.

De opruimactie leverde vorige woensdag verrassende resultaten op. De groep haalde een zestal stevig gevulde vuilniszakken op. Daar zaten de vreemdste zaken bij. Onder meer een bankkaart en een groot mes. De actie vond plaats in de Demerstraat, langs de Warande en de Halve Maan en daarna richting Kloosterberg. De opruimactie kreeg een ludiek accent mee. De groep speelde onderweg “zwerfie bingo” waarbij je per soort vuil (flesdopje, chipszak, …) een vakje mag aankruisen.

Geef een reactie