Uitbraak besmettelijke variant in ‘t Steltje Testelt – school en kinderopvang sluiten per direct

Eerder deze maand werden al een aantal coronabesmettingen vastgesteld in basisschool ’t Steltje in Testelt. Dat aantal loopt nu, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten, snel verder op. Vermoedelijk gaat het om een zeer besmettelijke variant van het virus. De school en de buitenschoolse kinderopvang Baloe in Testelt, sluiten vanaf vrijdag 21 mei. Er zal een testbus van UZ Leuven ter plaatse komen om de kinderen en personeelsleden collectief te testen.

De school schakelt over op afstandsonderwijs en kan ten vroegste op maandag 31 mei opnieuw weer open. ‘t Steltje heeft 148 lagereschoolkinderen en 79 kleuters.

De sluiting van ‘t Steltje kwam er op basis van overleg tussen het stadsbestuur, de directie van de school, het CLB, de medisch verantwoordelijken van Eerstelijnszone Demerland en Agentschap Zorg en Gezondheid. De school schakelt over op afstandsonderwijs en kan ten vroegste op maandag 31 mei opnieuw weer open. Ook de vestiging van buitenschoolse kinderopvang Baloe in Testelt gaat dicht.

‘t Steltje gaan 148 lagereschoolkinderen en 79 kleuters naar school.

Alle kinderen en personeelsleden die aanwezig waren in de school of buitenschoolse kinderopvang Baloe worden een eerste maal collectief getest en gaan in quarantaine. De tweede test wordt normaal gezien op donderdag 27 mei uitgevoerd. Deze drastische aanpak is nodig om deze uitbraak onder controle te krijgen.

Sluiting is de enige optie

Volgens burgemeester Manu Claes werden de voorschriften en maatregelen in de school correct en nauwgezet gevolgd. De kinderen speelden zo veel mogelijk buiten. Desondanks heeft de besmetting zich kunnen uitbreiden naar leerlingen van verschillende leeftijden.

De ouders werden op donderdag 20 mei nog voor schooltijd verwittigd. Daardoor kwam 90% van de kinderen niet naar school of ze werden onmiddellijk door de ouders weer mee naar huis genomen. Voor de 10% leerlingen die niet tijdig bereikt werden en dus op school aanwezig waren, werd noodopvang in de buitenlucht voorzien.

Van de nabije basisschool Den Hulst werd in de afgelopen dagen één kind opgevangen in buitenschoolse kinderopvang Baloe. Ook dit kind gaat in quarantaine en wordt getest.

Het is nu belangrijk dat iedereen de testing doorloopt en nauwgezet de quarantaineregels volgt. Het is de enige manier om de verdere verspreiding van het virus via de gezinnen te beperken en om een veilige en snelle heropening van de school en kinderopvang toe te laten. Enkel de vestiging van buitenschoolse kinderopvang Baloe in Testelt sluit, de andere vestigingen blijven gewoon geopend.

Geef een reactie