College van burgemeester en schepenen adviseert negatief over leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Het college van burgemeester en schepenen van Diest geeft een gemotiveerd negatief advies over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het bestuur stelt voornamelijk het zuidelijk tracé in vraag als meest optimale tracé van de drie. De beslissing houdt rekening met de adviezen van de milieuraad, de GECORO en de landbouwraad. Verder werden ook de opmerkingen van een aantal inwoners en van de actiegroep tegen de leidingstraat mee in overweging genomen.

Zuidelijk tracé heeft zware impact op open ruimte

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant is enkel Diest betrokken bij het dossier.
De startnota bevat 3 mogelijke tracés. Alleen het zuidelijk tracé loopt via Deurne en Schaffen door Diest.

De colleges van burgemeester en schepenen van alle betrokken gemeenten moesten voor de afloop van de publieke raadpleging een advies geven over deze startnota. Die raadpleging loopt vanaf 2 maart en tot 30 april. Dit advies moet ook door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De laatste bijeenkomst van de gemeenteraad in Diest, voor afloop van de wettelijke termijn waarbinnen het advies moet gegeven worden, is op maandag 26 april.

In Diest loopt het zuidelijk tracé volledig door landbouw-, natuur- en bosgebied. Onder meer het uiterst gevoelige natuurgebied Vallei van de Drie Beken wordt doorkruist door het zuidelijke tracé van de leidingstraat. Na overweging van alle adviezen en opmerkingen van inwoners heeft het bestuur een gemotiveerd negatief advies gegeven.

Het college van burgemeester en schepenen hoopt met dit grondig gemotiveerd negatief advies de hogere overheid ervan te overtuigen dat het zuidelijk tracé, dat door Diest loopt, niet de beste route is voor de leidingstraat. Dat zuidelijk tracé is het langste van de drie opties die momenteel zijn uitgetekend. Het is ook erg bochtig en heeft veel impact op de open ruimte (natuur, bos, landbouw). Het zuidelijk tracé loopt onder meer door de Vallei van de Drie Beken in Diest. Dat is een unieke maar ook erg kwetsbare habitat. Daarnaast loopt het zuidelijk tracé ook door een groot aantal landbouwgebieden met hoge landschappelijke waarde. Over het ganse traject van het zuidelijk tracé worden beduidend méér woningen en bedrijven getroffen. In Diest is dat gelukkig niet het geval en zijn in de huidige stand van het dossier geen woningen geïmpacteerd.

Opvallend aan dit tracé is de aantakking naar Tessenderlo en Beringen. Die aantakking is ongeveer 7 kilometer lang en 35 meter breed. Ze omsluit de deelgemeente Deurne bijna volledig waardoor er een soort kale ring rond die lokale gemeenschap wordt getrokken.

Dossier over leidingstraat

Het stadsbestuur van Diest heeft een webpagina online geplaatst over de leidingstraat: www.diest.be/leidingstraat.

Blijf zeker onze website volgen. Wij publiceren nog deze week een dossier over de mogelijke aanleg van de leidingstraat en we volgend de evolutie ervan op de voet.

Geef een reactie