Sanering gronden oude tanksite in Nieuwland gaat een jaar duren

Het stadsbestuur van Aarschot sloot in 2019 de oude tanksite aan de stadswerkhallen op het bedrijventerrein
Nieuwland. Op deze gronden werd verontreiniging vastgesteld en daarom wordt de bodem van de site gesaneerd. De werken starten na de paasvakantie en ze worden uitgevoerd in samenwerking met de bodemsaneringsdeskundige Rimeco. De tanks en de pompstations worden verwijderd, de citernes worden ontmanteld en de
vervuilde gronden uitgegraven.

Omdat de oppervlakte van de verontreiniging beperkt is, zullen er volgens burgemeester Gwendolyn Rutten na de sanering geen olieproducten meer achterblijven.

Bij het grondverzet zal er ongeveer 400 ton aan verontreinigde bodem worden afgevoerd. Na de ontgraving zal de bodemsaneringsdeskundige de nasanering van het grondwater uitvoeren. Door middel van ‘pump en treat’ wordt het verontreinigde grondwater opgepompt en gezuiverd in een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Op deze manier worden de laatste resten aan olieproducten verwijderd. De sanering zal ongeveer één jaar duren.

De stadsdiensten en de politie gebruiken momenteel een tankkaartensysteem waardoor opslag van brandstoffen niet langer nodig is.

Geef een reactie