Infosessie over Aziatische hoornaar

Kopafbeelding: ©Gilles San Martin

De stad Diest organiseert een online infosessie over de Aziatische hoornaar. Tijdens deze infosessie wordt de uitbreiding van deze exotische soort in Europa in kaart gebracht. René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut , legt uit hoe je de Aziatische hoornaar kan herkennen en hoe we de verspreiding ervan gaan afremmen. Dat is een nuttig initiatief omdat er nogal wat misverstanden zijn over hoornaars. Vooral de verwarring tussen Europese en Aziatische hoornaars en de Aziatische reuzenhoornaar is van belang.

De Europese variant is eerder een sterk uit de kluiten gegroeide wesp die veeleer een bondgenoot is omdat hij zich tegen wespen en vliegen richt. De echte bedreiging voor de mens komt van de Aziatische reuzenhoornaar maar die is nog niet in Europa gezien.

Om dat allemaal wat correcter te duiden, tanken we wat knowhow bij Natuurpunt.

De Aziatische hoornaar kwam Europa binnen via aardewerk in Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. In ons land werd het dier voor het eerst waargenomen in 2017. De Aziatische hoornaar is net als de Europese hoornaar niet specifiek gevaarlijk voor de mens, maar vormt wel een risico voor honingbijen en andere insectensoorten. De exoot dringt honingbijenkasten binnen en rooft volledige nesten leeg. Honingbijen en wilde bijen hebben het al moeilijk en de aanwezigheid van de Aziatsche hoornaar is dus een extra uitdaging.

De Aziatische hoornaar maakt vrijhangende nesten in populieren, zomereiken of andere bomen. Die nesten zijn vaak erg groot en kunnen meer dan 1000 individuen bevatten. Om de impact op inheems natuur te beperken, is het zinvol om de nesten van deze Aziatische soort te laten vernietigen. Voor deze soort bestaat er een bestrijdingsplicht. Het is ook verboden om de soort te importeren of in het wild los te laten. Natuurpunt roept wel op om deze bestrijding over te laten aan de brandweer of professionele verdelgingsfirma’s. Zelf nesten behandelen of verwijderen kan gevaarlijk zijn. En uiteraard moet je eerst zeker zijn over de determinatie.

In de media is regelmatig wel wat ophef over de Aziatische hoornaar. De reden is allicht omdat het beestje verward wordt met de Aziatische reuzenhoornaar, die tot nu toe (gelukkig) nog niet in Europa werd waargenomen. Ze komt enkel voor in het Verre Oosten. De Aziatische reuzenhoornaar wordt 45 tot 55 mm lang en heeft een opvallend gele kop en een zwart-geel gestreept achterlijf. Zij valt wel mensen aan.

De infosessie vindt online plaats via MS Teams.
Tijdstip: donderdag 1 april 2021 van 20.00 tot 21.00
Je moet wel reserveren via milieu@diest.be

Geef een reactie