Site gemeentelijke werkplaats wordt hoogkwalitatieve woonzone maar dat kan nog even duren

De zone waar momenteel de loodsen van de technische uitvoeringsdiensten van Scherpenheuvel-Zichem staan en de directe omgeving ervan, worden op termijn ontwikkeld als hoogkwalitatieve woonzone. Dat blijkt indirect uit het antwoord dat schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans gaf op een vraag van oppositieraadslid van Vlaams belang Rudi Vancauwenbergh.

Die vraag ging overigens over een ander heikel punt in Scherpenheuvel-Zichem. Raadslid Van Cauwenbergh wilde namelijk weten hoe ver het eigenlijk stond met de ontwikkeling van de bedrijvenzone Schuttersveld. Schepen Bergmans moet wat ongemakkelijk over zijn stoel geschoven hebben bij het aanboren van dit onderwerp. Scherpenheuvel-Zichem is een zogenaamde buitengemeente waar bedrijvenzones slechts zeer beperkt zijn toegestaan. Het Schuttersveld leek echter de ideale oplossing. Daar was al een bedrijf gevestigd, er was voldoende vrije ruimte en de site heeft een uitstekende ontsluiting naar de E 314. Dat was echter niet hoe de buurtbewoners er over dachten. Zij trokken naar de Raad van State en in 2002 (!) kregen ze gelijk. Ondertussen begonnen de grootste bedrijven in Scherpenheuvel-Zichem te opteren voor andere oplossingen. Ook al omdat ze vaak zonevreemd waren ingepland. Het gemeentebestuur bleef proberen om Schuttersveld te regulariseren maar die pogingen bleven botsen op bezwaarprocedures en brachten dus geen oplossing.

Die patstelling bepaalde ook de toekomst van de gemeentelijke werkplaats. Die was slechts tijdelijk ingeplant in de Prins Alexanderstraat maar er was niet meteen een alternatief om ze te verplaatsen. In het huidige gemeentelijke structuurplan is de ganse zone achter het oude station, inbegrepen de site van de gemeentelijke werkplaats, bestemd als hoogkwalitatieve woonzone.

Twintig jaar later lijkt schepen Bergmans voor een andere strategie te kiezen.

Uiterlijk in juni 2021 wil schepen Nico Bergmans een gewijzigd gemeentelijk structuurplan voorstellen aan de gemeenteraad. De bedoeling is onder meer om in dat nieuwe plan op zoek te gaan naar zones waar bedrijven zich kunnen vestigen, alternatieven voor het Schuttersveld dus. De zone van de gemeentelijke werkplaats maar ook de parking achter het oude stationsgebouw, blijven daarin bestemd als woonzone.

Laten we duidelijk wezen, in dat voorstel van gemeentelijk structuurplan staan nog geen definitieve locaties voor de bedrijvenzones. Schepen Bergmans wil vooral procedures opnemen om die zones te selecteren. Na die selectie moet het plan opnieuw goedgekeurd worden. Op dat moment kan ook beslist worden over de verplaatsing van de gemeentelijke werkplaats. Dat laat vervolgens toe om aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de nieuwe woonzone beginnen te werken. Als er verder geen bezwaren komen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan de ontwikkeling van die zone ook effectief aanvangen. Als je dringende bouwplannen hebt ga je dus best nog op zoek naar een alternatief. De administratieve molen die hier moet gevolgd worden, lijkt eerder op een Kafkaiaanse vaudeville die nog een paar jaar kan aanslepen.

Geef een reactie