Besmetting covid-19 in basisschool ‘t Stokpaardje in Zichem. Ook kleuterschool volledig in quarantaine

Net als je denkt dat covid-19 zijn staart begint in te trekken is er toch weer vervelend nieuws. In basisschool ’t Stokpaardje in Scherpenheuvel-Zichem werd bij één van de leerlingen van het tweede leerjaar van de lagere school en bij een vrijwilligster voor het middagtoezicht een besmetting vastgesteld met het coronavirus. De vrijwilligster hield vorige dinsdag nog middagtoezicht bij de kleuters. Daarom wordt de volledige kleuterschool in quarantaine geplaatst, net zoals zeven klasgenootjes van de besmette leerling.

De CLB-arts benadrukt dat er geen reden tot paniek is.

Quarantaine en testing

De school en het stadsbestuur hebben zo snel mogelijk gereageerd. Alle betrokken ouders werden persoonlijk geïnformeerd en alle scenario’s die door het CLB zijn uitgewerkt, worden toegepast. Personen die positief testen en alle kinderen met wie ze een nauw contact hebben moeten preventief in quarantaine. De ouders werden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die ze de volgende dagen strikt moeten naleven en opvolgen.

Zeven klasgenootjes van de besmette leerling uit het tweede leerjaar werden na nauw contact in quarantaine geplaatst. De rest van de klasgenoten en de leerkrachten worden als laagrisicocontact beschouwd. Zij nemen een verhoogde waakzaamheid in acht maar kunnen wel naar school komen.

Aangezien de vrijwilligster dinsdagmiddag nog toezicht deed in de kleuterschool, werden de 50 kleuters in quarantaine geplaatst. Middagtoezicht bij kleuters houdt namelijk een nauwer contact in met de kinderen, waardoor dit als een hoogrisicocontact wordt beschouwd. Voor de kleuterjuffen daarentegen gaat het om een laagrisicocontact.

De kleuters en de zeven leerlingen van het tweede leerjaar gaan in quarantaine tot 19 maart, dit is 10 dagen na het laatste contact van afgelopen dinsdag. De kinderen worden vandaag of morgen een eerste keer getest en een tweede keer op dag 7 na het laatste contact, op 16 maart. Als beide testen negatief zijn, mogen de kinderen terug starten op school, ook als de 10 dagen nog niet om zijn. Na de quarantaine volgen er nog enkele dagen van verhoogde waakzaamheid, tot 23 maart

De leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs hadden maandag in de refter contact met de vrijwilligster. De ouders werden verwittigd dat tot 22 maart een verhoogde waakzaamheid in acht moet worden genomen. Deze leerlingen dragen tot dan op school ook een mondmasker.

Extra maatregelen

Volgens burgemeester Manu Claes mogen de andere leerlingen van de lagere school gewoon les volgen. Zij kunnen gebruik maken van buitenschoolse kinderopvang Baloe. Voor leerlingen van de derde graad geldt wel dat zij ook in de kinderopvang een mondmasker moeten dragen. De andere kinderen hebben nauwelijks of geen contact gehad met de besmette personen. De kans dat ze besmet raakten is dus klein. De leerkrachten en begeleiders van de kinderopvang kunnen verder werken, aangezien zij de voorzorgsmaatregelen toepassen, zoals het dragen van het mondmasker en onderling voldoende afstand houden van elkaar.

Manu Claes vraagt wel dat de ouders waakzaam zouden blijven. “Het is belangrijk dat ze de gezondheid van hun kind goed opvolgen en de sociale contacten met het gezin uit voorzorg even beperken”, aldus burgemeester Manu Claes.

Geef een reactie