Leuvense benedenstad wordt groene stadswijk met autoluwe straten

Leuven heeft het voorbije decennium een straffe transformatie ondergaan met de Vaartkom als motor. Nu is ook de vernieuwing van de binnenstad op snelheid gekomen.

Het stadsbestuur en Interleuven bereikten een principieel akkoord voor de bouw van een multifunctionele ondergrondse parking met nieuw kantoor op de terreinen van Interleuven in de Brouwerstraat. De parkeeroplossing om van de benedenstad een aangenamere stadswijk te maken bereikt daarmee een nieuwe fase.

De historische stadskern binnen de stadsomwalling, oftewel de Leuvense benedenstad, transformeert straks in een groene, aangename stadswijk met autoluwe straten en een pleinfunctie voor de historische Vismarkt. Een ondergrondse parkeerruimte compenseert de parkeerplaatsen die op de Vismarkt en omgeving geschrapt worden ten voordele van de publieke ruimte. Het nieuwe gebouw zal beschikken over kantoorruimte en een centraal mobipunt met ruime fietsenstalling, ruimte voor deelauto’s en -fietsen en een bushalte.

Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan

Om het bestaande pand van Interleuven te vervangen door een duurzaam en multimodaal gebouw met diverse functies is er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig waarin alles wordt vastgelegd.  Het ontwerp-RUP is nu klaar en werd op 1 maart voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit ontwerp-RUP werden de opmerkingen van inwoners en diverse adviesinstanties verwerkt. Die zijn afkomstig uit de consultatierondes, die maar liefst 166 schriftelijke bemerkingen opleverden. Het plan vrijwaart ook het Bruulpark als belangrijke groene schakel en creëert de mogelijkheid om het park uit te breiden met een gedeelte van de tuin van de Paters Assumptionisten en de integratie van de Pereboomstraat tot aan de Dijle-arm.

Samenwerkingsovereenkomst Interleuven

Voor de realisatie van het project en de concrete invulling zet de stad een samenwerking op met Interleuven. Met zo een samenwerkingsovereenkomst – een basisdocument met principiële afspraken – geeft Interleuven de stad het recht om op hun site een nieuw project uit te tekenen binnen de krijtlijnen van het RUP. In de komende maanden zal het programma van eisen voor het project verfijnd worden. Eens het RUP van kracht is, kan de stad op zoek naar een ontwerper en aannemer die dit ambitieuze project zullen realiseren.

Het project zal voor Interleuven een duurzaam kantoorgebouw met frisse uitstraling opleveren en tegelijkertijd kansen creëren om de hele benedenstad op te waarderen. Interleuven moet tijdens de bouwfase tijdelijk verhuizen en dat zal wel wat hinder opleveren maar het resultaat wordt een betere, moderne werkomgeving voor de medewerkers en voor de 29 gemeenten-vennoten.

Vervolgstappen

Het openbaar onderzoek voor het project loopt van 18 maart 2021 tot en met 17 mei 2021. In de loop van april 2021 organiseert de stad een infomoment. De bezwaren van het openbaar onderzoek worden verwerkt in een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. Het voorstel voor dit definitieve RUP wordt vermoedelijk in september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Geef een reactie