Plannen voor fietssnelweg F25 in Aarschot zijn klaar – aanleg start in 2023

De F25 is de toekomstige fietssnelweg van 16 km tussen Aarschot en Leuven. De weg wordt een comfortabel en veilig alternatief voor de drukke en heuvelachtige Aarschotsesteenweg.

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot hebben nu de plannen klaar voor de aanleg van de F25-fietssnelweg op het grondgebied van Aarschot.  De plannen kunnen daar worden ingedeeld in vier zones. Daarbij wordt zoveel mogelijk het traject van de spoorlijn Leuven-Aarschot gevolgd met steeds een afsluiting tussen fietssnelweg en sporen.

Vier zones

De fietssnelweg vertrekt aan het station van Aarschot en loopt via Elzenhof en Nieuwland richting spoorbedding. Vanaf daar blijft het traject de sporen volgen tot voorbij Vorsdonkbos. Na Aarschot loopt het traject verder via Wezemaal en Rotselaar langs Wilsele-Putkapel en Kessel-Lo richting Leuven station.

Zone 1: Elzenhof
Vanuit de stationsomgeving wordt de fietssnelweg via de terreinen van Infrabel doorgetrokken richting Nieuwland, waar het een doorsteek krijgt in de richting van de sporen.

Zone 2: Nieuwland
Vanaf Nieuwland loopt de nieuw aan te leggen fietssnelweg langs het spoor met een breedte van 4 meter. De fietssnelweg loopt onder drie bruggen door. Ter hoogte van de eerste brug komt een overdekte rustruimte met infozuil, zitgelegenheid en een fietsenstalling en die toegankelijk zal zijn via toekomstige parking Elzenhof.

Zone 3: Vorsdonksbos
Ter hoogte van Turfputten sluit de F25 weer aan op bestaande weg. Het eerste deel wordt hier ingericht als fietsstraat en verderop wordt het bestaande steenslagpad aangelegd als fietssnelweg in asfalt. Hier met een breedte van 3 meter om het aanwezige natuurgebied Vorsdonkbos minimaal aan te snijden. Op dit stuk wordt vleermuisvriendelijke verlichting voorzien met uitdoofscenario en de afsluiting van het spoor krijgt hier doorgang voor overstekende dieren.

Zone 4: Station Gelrode
Ter hoogte van het vroegere station van Gelrode komt een nieuw aan te leggen fietstunnel om het fietsverkeer veilig naar de andere kant van de Begijnendijksesteenweg te leiden. Het traject maakt op de grens met Rotselaar aansluiting met het gedeelte richting Leuven.

Volgens gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene worden bij de plannen in Aarschot over een stuk van ongeveer 3 kilometer fietssnelweg zowel bestaande wegen heringericht, als nieuwe stukken aangelegd. De fietsverbinding moete een veilige en  comfortabele verbinding garanderen tussen Aarschot en Leuven met zo weinig mogelijk hindernissen.

Burgemeester Gwendolyn Rutten wijst er verder op dat de fietssnelweg ook  belangrijk is voor de verbinding vanuit het centrum naar deelgemeente  Gelrode.

Met steun van Vlaams-Brabant en Vlaanderen

De stad Aarschot werkt de komende jaren als bouwheer, samen met de provincie Vlaams-Brabant, dit dossier verder uit. Als alle procedures en vergunningen vlot verlopen, kan de realisatie van dit stuk van de fietssnelweg ten vroegste in 2023 van start gaan.

De kosten van dit traject worden momenteel geraamd op 2.099.569 euro. Hiervoor kan de stad Aarschot een beroep doen op het Fietsfonds waarbij de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest elk de helft van de kosten subsidiëren.

Meer informatie voor inwoners

Een infomoment voor omwonenden en andere geïnteresseerden kan om wille van de huidige COVID 19-maatregelen niet doorgaan. Buurtbewoners ontvangen in de loop van deze week per post een infofolder. Daarnaast kan je de plannen en meer achtergrond ook raadplegen via http://www.fietssnelwegen.be/nieuws/aarschot

Geef een reactie