Politie zet tijdens eindejaar coronaploegen in met steun van de federale politie

Sinds het begin van de coronacrisis tot en met 30 november zijn in Vlaams-Brabant 9.998 inbreuken vastgesteld tegen de coronamaatregelen.

De meest voorkomende inbreuken zijn die rond de niet-naleving van het samenscholingsverbod (40,5%) en de niet-naleving van het verplaatsingsverbod (22,3%). Inbreuken op de mondmaskerplicht maken 9% uit.

De handhaving van de coronamaatregelen in Vlaams-Brabant wordt al sinds het begin van de coronacrisis zorgvuldig afgestemd met politie en parket. Ook vandaag vond opnieuw een overleg plaats tussen de gouverneur en de procureurs des Konings, een afvaardiging van korpschefs en de bestuurlijk directeurs-coördinatoren van de federale politie in onze arrondissementen, om een gezamenlijke handhavingsaanpak af te spreken.

Dit keer sloten ook de verschillende inspectiediensten en arbeidsauditeurs aan, die zich voornamelijk focussen op de naleving van de coronamaatregelen in de bedrijven en handelszaken, waar de naleving van de maatregelen uiteraard ook cruciaal is.

Het is duidelijk dat er op lokaal vlak al heel wat samenwerking plaats vinden tussen sociale inspectiediensten en politie. Er  werd beslist om deze bestaande samenwerkingen tijdens de komende weken uit te breiden met een gezamenlijke gecoördineerde actie op provinciaal vlak.

Volgens gouverneur Jan Spooren hebben de politiediensten in Vlaams-Brabant,  tijdens de voorbije maanden een handhavingsstrategie gehanteerd waar, naast sensibilisering, steeds meer verbaliserend werd opgetreden. Vandaag werd unaniem beslist om deze strengere en kordate aanpak ook tijdens de eindejaarperiode onverminderd verder te zetten. Er worden ‘coronaploegen’ ingezet in onze politiezones, om zeer specifiek over de naleving van de maatregelen te waken. Waar nodig levert de federale politie ondersteuning aan de lokale politiezones, om extra controleploegen op het terrein te brengen. De aanpak van de coronacrisis blijft prioritair voor onze politie, en bijgevolg worden hierin de nodige mensen en middelen geïnvesteerd.

Het openbaar ministerie geeft de hoogste prioriteit aan de vervolging van inbreuken tegen de coronamaatregelen. Zowel in parket Leuven als in parket Halle-Vilvoorde gaat men effectief aan de slag met de vaststellingen van de politiediensten.

Op dinsdag 22 december plant de gouverneur een overleg met alle burgemeesters van Vlaams-Brabant, om met hen een stand van zaken op te maken over de verschillende aspecten van het coronabeleid. Hier zal ook specifiek worden stilgestaan bij de handhaving van de maatregelen tijdens de eindejaarperiode.

Geef een reactie