Diest kiest voorwaardelijk voor regio Oost-Brabant | vreemde tirade van burgemeester De Graef

Burgemeester Christophe De Graef gaat gouverneur Jan Spooren adviseren dat Diest zich aansluit bij de regio Oost-Brabant. De stad wil wel een aantal uitzonderingen op de erg strikte verplichting om alle samenwerkingsverbanden te organiseren in de eigen regio.

Daar zijn ook evidente argumenten voor.

Diest grenst aan 2 gemeenten in Oost-Brabant en aan 4 gemeenten in Limburg. In Oost-Brabant zijn dat Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort. In Limburg zijn dat Lummen, Beringen, Tessenderlo en Halen. Die specifieke ligging zou betekenen dat Diest maar een samenwerking kan aangaan met de 2 Brabantse buren. Dat is erg beperkt.

De achillespees van de keuze voor Oost-Brabant blijft de samenwerking met afvalverwerker Limburg.net. Het samenwerkingscontract werd in 2019 met 18 jaar verlengd en loopt nog tot 2037. Een uitstap zou allicht leiden tot hoge schadevergoedingsclaims. Maar ook de situatie van het recyclagepark is lastig. Limburg.net zal dat duur willen verkopen en Ecowerf zal niet geneigd zijn om het voor een hoge prijs over te nemen.

Twee uitzonderingen

Onder meer om die redenen wil de burgemeester van Diest twee uitzonderingen bedingen:
Diest vraagt dat grensgemeenten een samenwerking kunnen aangaan over de regiogrens heen
Verder wil de stad ook de lopende samenwerkingen kunnen uitdoen tot de afgesproken eindduur.

Alhoewel er tijdens de vergadering twijfel over was, zouden die uitzonderingen ook een fusie met Halen mogelijk maken. Fusies over de regiogrenzen heen kunnen immers wel nog. Als zo’n fusie zou overwogen worden, lijkt het logisch dat de regio groter wordt en dat Halen ook deel gaat uitmaken van Oost-Brabant. Het omgekeerde kan ook natuurlijk. Diest zou op die manier alsnog voor Limburg kunnen kiezen. Voor de samenwerkingsverbanden zouden beide scenario’s echter geen impact hebben want de uitzondering geldt dan voor de volledige nieuwe fusiegemeente.

Burgemeester De Graef wordt kwaad

Oppositieraadslid voor Groen Miet Dirix wilde tijdens dit debat dieper ingaan op de vergelijking tussen Ecowerf en Limburg.net. Het was zeer opvallend dat burgemeester Christophe De Graef meteen verongelijkt reageerde in zijn venstertje van de livestream. Miet Dirix haalde aan dat Oost-Brabant de sorteerkampioen is en dat is volgens haar deels het werk van Ecowerf. Diest doet het op dat vlak veel slechter, citeerde ze. Ondertussen leek de burgemeester zich steeds meer te gaan ergeren. Uiteindelijk begon hij ook zelf tussen te komen terwijl Miet Dirix trachtte verder te gaan met haar tussenkomst.

Voorzitter van de gemeenteraad Erwin Jennes probeerde de zaak wat te sporen maar burgemeester De Graef bleef fulmineren dat de argumenten van Miet Dirix niet ter zake deden en dat ze de discussie trachtte te misbruiken. De burgemeester eiste ook dat voorzitter Jennes het reglement zou toepassen.

Uiteindelijk slaagde raadslid Dirix erin om weer even aan het woord te komen maar ze deed dat met een bewering die de burgemeester nog meer in de gordijnen joeg. Miet Dirix was namelijk naar een verslag van de raadszitting van juni 2019 gaan luisteren. Tijdens die zitting zou schepen Rick Brans gezegd hebben dat de overeenkomst van Diest en Limburg. net zou verlengd worden met twee jaar en niet met achttien jaar. Dat zou volgens Miet Dirix meteen ook het probleem van de regiokeuze oplossen omdat het contract dan volgend jaar zou aflopen.

Het audioverslag kunnen wij niet opvragen maar in het schriftelijke verslag staat dat alleszins anders. Hier staat wel degelijk een verlenging met 18 jaar genoteerd tot 9 november 2037.

De bestaansduur van Limburg.net loopt af op 9 november 2019 (artikel 6 statuten).

Uit het onderzoek inzake de verlenging blijkt dat het voor de stad aangewezen is om haar deelname bij Limburg.net te verlengen, zoals opgenomen in de motiveringsnota.

Op grond van de hierin opgesomde redenen, formuleert de stad een verzoek tot verlenging van deelname bij Limburg.net.

De beslissing van de verlenging vertaalt zich in een aanpassing van artikel 6 van de statuten waarbij de bestaansduur van Limburg.net wordt verlengd met 18 jaar tot 9 november 2037.

Het agendapunt werd goedgekeurd door 26 raadsleden, onder meer ook door raadslid Miet Dirix.

Na deze uitspraak was het hek bij burgemeester De Graef helemaal van de dam. Hij snauwde voorzitter Jennes toe om zijn microfoon aan te zetten. Toen Erwin Jennes zei dat het niet aan de burgemeester is om te zeggen hoe hij zijn rol moet invullen brieste Christophe De Graef kort “jawel”.

Vreemd genoeg leek die boosheid plots over te gaan. Burgemeester De Graef kreeg het slotwoord. Hij dankte de fracties voor hun bijdrage en beloofde om de gouverneur op correcte wijze te adviseren. Dat advies zal dus zijn dat Diest zich voorwaardelijk schikt als onderdeel van de regio Oost-Brabant.

One comment

Geef een reactie