Politiezone Aarschot werft extra inspecteurs aan – geen fusie met politiezone BRT

Politiezone Aarschot heeft nood aan een nieuwe personeelsformatie. Aarschot heeft ondertussen meer dan 30.000 inwoners en het korps groeide niet mee met dat aantal. Er zijn echter ook een aantal belangrijke maatschappelijke tendensen die de politie de laatste jaren steeds meer werk opleveren. Daarom heeft het operationele kader versterking
nodig. De gemeenteraad besliste om 4 extra inspecteurs en 1 extra
hoofdinspecteur aan te werven. Er komt een wijkagent voor iedere 4000 inwoners en de politiezone gaat schoolagenten inzetten.

Meer blauw op straat

Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten is veiligheid een absolute prioriteit van het stadsbestuur. Er is volgens de burgemeester een evolutie in de aard en omvang van een aantal problemen zoals overlast, vandalisme en straatcriminaliteit maar ook drugs- en alcoholproblematiek. Die hebben een impact op de politiewerking en vereisen meer blauw op straat. De politiewerking evolueert en dus moet de personeelsformatie mee evolueren.

Korpschef Bart Van Thienen wijst op de evolutie in veiligheidsproblemen en de impact van technologische ontwikkelingen, de socio-demografische evolutie maar ook nieuwe criminaliteitsvormen zoals cybercriminaliteit. Actueel is de operationele opvolging van de coronamaatregelen een aandachtspunt.

Korpschef Van Thienen geeft aan dat de druk op de lokale politie in het algemeen en op de interventiediensten in het bijzonder het steeds moeilijker maakt om nog intensief preventief te patrouilleren. Een proactieve aanwezigheid is volgens hem nochtans noodzakelijk om de overlast te beheersen en voor een veiligheidsgevoel te zorgen in de stad en haar deelgemeenten.

Bart Van Thienen wil dus het operationeel kader versterken om sneller en gerichter te kunnen werken op onveiligheid maar ook naar doelgroepen zoals jeugd. Hij wil daarbij de
aandacht voor overige reguliere opdrachten niet laten afzwakken.

Haalbaarheid fusie met politiezone BRT onderzocht

Een optie die al een tijdje werd geopperd is een fusie met politiezone Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo (BRT). Er is echter momenteel een te groot verschil in de financiële toestand van beide politiezones en de personeelsculturen zijn op korte termijn niet klaar zijn voor een fusie.

Zulke fusie zou ook een centrale nieuwbouw nodig maken. Daar zijn momenteel geen middelen voor.

Bovendien is de oprichting van een jeugd- en sociale politiedienst een speerpunt voor het stadsbestuur van Aarschot. In een fusie is dat echter niet meteen mogelijk.

Korpschef Bart Van Thienen wil momenteel als goede buren intens en met een optimale verstandhouding blijven samenwerken maar op termijn sluit hij een fusie niet uit. .

Het alternatief is dus de aanwerving van 4 extra inspecteurs en 1 extra
hoofdinspecteur. Dat kan financieel geregeld worden door werkingsmiddelen te heroriënteren en een commissaris die op pensioen gaat, niet te vervangen. Daarnaast zal de structuur nu reeds voldoen aan de toekomstige wettelijke normen inzake wijkwerking en jeugdpolitiewerking. Er komt één wijkagent per 4.000 inwoners en er komen ook scholenagenten.

Geef een reactie