Blended learning en psychologische bijstand voor leerlingen van scholengroep Adite

De kopafbeelding werd gemaakt voor de uitbraak van covid-19

De secundaire scholen van scholengroep Adite zullen vanaf maandag 16 november overgaan naar blended learning. Dat is een combinatie van lessen op school en afstandsonderwijs. De klemtoon ligt echter op de lessen op school. De scholengroep organiseert ook extra mentale ondersteuning voor de leerlingen, zowel op school als overkoepelend via een eigen psycholoog.  

Blended learning

De secundaire scholen van Adite bereiden zich al sinds augustus voor op de overgang naar minder contactonderwijs. Algemeen directeur Gert Van Passel spreekt liever niet meer over afstandsonderwijs. De helft van de lessen kunnen via contact en Gert Van Passel wil vooral daarop inzetten en overgaan naar blended learning.
Blended Learning is een doordachte combinatie van face-to-face leren met leren op afstand, al dan niet online. De scholengroep vroeg al in augustus aan al de leerkrachten om hun eigen leerplan en cursus vanuit die visie te bekijken. Ze werkten hiervoor samen met experten van de VUB.

Verschil met afstandsonderwijs

Tijdens de eerste lockdown mochten leerlingen en leerkrachten hun woning enkel verlaten voor essentiële verplaatsingen, waardoor alle onderwijs online diende te gebeuren. Daar werd zelfs een naam voor bedacht. Preteaching!

Vandaag is de situatie helemaal anders, volgens Gert Van Passel. De leerlingen kunnen wel naar school en ze moeten alle leerdoelen bereiken. Het onderwijs kan helemaal anders ingericht worden dan tijdens het volledige afstandsonderwijs. Volgens de algemeen directeur zullen er nog wel online lessen gegeven worden, maar dat zal beperkt zijn. Les wordt gegeven in de klas, net als groepswerk. De activiteiten thuis zullen zich richten op alles wat de leerling beter zelfstandig en alleen doet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verwerken en inoefenen van de leerstof of het bekijken van een pre-instructie ter voorbereiding van de les op school.

Leerlingen mogen de komende periode ook buiten komen, wat extra leerkansen oplevert. Een eigen herbarium aanleggen of in de stad op zoek gaan naar gebouwen zijn bijvoorbeeld leermomenten die de leerlingen zelfstandig kunnen opnemen. De leerkrachten werden aangemoedigd om ook deze leerervaringen in te plannen. De scholen zullen de leerlingen ook dag om dag naar school laten komen in plaats van de voorgestelde week per week. Zo kunnen ze sneller antwoorden op hun vragen krijgen, worden ze beter opgevolgd door de leerkrachten en zitten ze minder lang in isolement thuis.

Bijzondere aandacht voor praktijkvakken

Einde van vorig schooljaar is gebleken dat vooral de praktijkvakken achterstand hadden opgelopen tijdens het afstandsonderwijs. Adite zal de leerlingen die gebruik maken van aangepaste infrastructuur of machines meer naar school laten komen. Dat garandeert dat alle leerdoelen kwaliteitsvol gerealiseerd kunnen worden.

Mentale ondersteuning

De afgelopen periode is gebleken dat jongeren het vandaag mentaal moeilijk krijgen. Ook die boodschap is ter harte genomen bij de heropstart van de school. De scholengroep heeft extra geïnvesteerd in psychologische ondersteuning. De eerste aanspreekpunten zijn de leerkrachten, maar bij Adite beseffen ze dat ze nu ook een stapje verder moeten gaan.

Adite heeft in alle secundaire scholen tijdens een personeelsvergadering de leerkrachten geïnformeerd over de vragen die leerlingen wellicht zullen hebben. Daarnaast is er extra ruimte vrijgemaakt voor de leerlingbegeleiding op elke school en heeft de scholengroep zelf ook een psycholoog aangesteld, die ter beschikking staat voor alle leerlingen.

Geef een reactie