Pater Eric Schaefer wordt de nieuwe pastoor van Zichem en Schoonderbuken.

Op de foto: broeder Luc Devos

Zichem krijgt een nieuwe pastoor. Norbertijn Eric Schaefer neemt deeltijds de taak over van broeder Luc Devos. Dat heeft de verantwoordelijke territoriaal pastoraal van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, priester Guy De Keersmaecker bekend gemaakt.

Pater Eric Schaefer is 65 jaar oud. Hij is in Averbode aangesteld als aalmoezenier van de rondtrekkenden. De pater zal elke twee weken een misviering voorgaan in Zichem. Dat doet hij afwisselend ook in Schoonderbuken. Verder zal pater Schaefer zoveel mogelijk de uitvaarten en de doopplechtigheden leiden.

De pater neemt zijn taak op vanaf 1 oktober 2020 en nadat broeder Luc Devos verhuisd is uit Zichem. Dat zou er kunnen op wijzen dat Eric Schaefer ook effectief naar Zichem verhuist.

Naast de definitieve vervanging van Luc Devos legt Guy De Keersmaecker ook uit hoe het takenpakket van de broeder moeten verdeeld worden en wie die verder kan opnemen. Elly Mattheus die verantwoordelijk is voor de gemeenschapsopbouw in de pastorale zone, moet met broeder Devos een oplijsting maken van die taken. Daarna moet ze op zoek gaan naar nieuwe medewerkers om dat werk over te nemen.

Elly Mattheus is in principe niet onbekend met deze problematiek want ze woont in Scherpenheuvel. Ze zal de situatie vanuit een bevoorrechte positie gevolgd hebben. De opdracht die ze meekrijgt wordt in Zichem met zeer veel ongenoegen onthaald. Zichem heeft momenteel een zeer actieve parochiewerking en er liggen plannen op tafel om de Sint-Eustachiuskerk op een creatieve manier open te stellen voor bezoekers. De woorden van Guy De Keersmaecker lijken er echter op te duiden dat die ploeg opzij geschoven wordt. Hij heeft het over nieuwe medewerkers zoeken terwijl Zichem net een van de weinige parochies is in Vlaanderen, waar een enthousiaste ploeg aan de slag is.

Als dat effectief gebeurt zou de situatie van de parochie wel eens stevig kunnen ontaarden. De gemeenschap verteerde al bijzonder slecht dat Luc Devos verplicht werd om uit Zichem te verhuizen. Uiteindelijk heeft de broeder zelf een bemiddelende rol gespeeld en beslist om een streep te trekken onder zijn engagement. Daarmee hoopte hij de weg vrij te maken voor de ploeg waar hij jarenlang mee aan de slag was. Zichem zal echter niet accepteren dat ook de andere leden van de parochiewerking opzij geschoven worden.

“Het is toch moeilijk te begrijpen dat een van de weinige goed draaiende kerkgemeenschappen opzettelijk door een persoonlijke vete uiteen getrokken wordt en dat de verantwoordelijke administrator en deken hieraan meewerkt en zelfs openlijk verklaart dat hij niets met de parochie Sint-Eustachius wil te maken hebben”, zegt Leo Lemmens van de kerkfabriek in Zichem.
“Wij verstaan ook niet waaarom Luc Devos zijn opdracht in het WZC in Bertem en zijn engagement in Zichem niet zou kunnen combineren.”

Als er niet snel een oplossing komt wil de ploeg rond Leo Lemmens een onderhoud vragen met hulpbisschop Koen Van Houtte.

Over de situatie in Schoonderbuken blijft priester Guy De Keersmaecker erg kort. Hij haalt enkel aan dat er om de twee weken een misviering is en dat de pater Eric Schaefer de doop- en uitvaartplechtigheden verzorgt. Over de parochiewerking wordt verder met geen woord gerept.

Geef een reactie