Zomerstraten moeten sociaal leven weer op gang trekken

Ben jij het sociale isolement ook beu. Heb je zin om iets te organiseren, samen met je buren? Maar weet je niet hoe je dat best aanpakt met alle regeltjes en maatregelen die nog steeds gelden?

De Voetgangersbeweging, de Vlaamse regering en Vlaanderen Feest slaan de handen in elkaar om het buurtleven deze zomer weer op gang te trekken op een veilige manier. De campagne Zomerstraten gaat van start op de Vlaamse feestdag en moet de hele zomer lang de motor zijn voor leuke kleinschalige activiteiten op straatniveau. Deelnemende straten ontvangen een gratis Zomerstraatpakket.

Het sociale en culturele leven is door de pandemie stilgevallen. Om de zomer een nieuwe start te geven werd het concept Zomerstraten opgetuigd.

De Zomerstraat bouwt voort op de reeds gekende speelstraat. Tegelijk nodigt Zomerstraten lokale besturen en buurten ook uit om alsnog van start te gaan met kleinschalige activiteiten op buurtniveau. Een garageverkoop bijvoorbeeld, kleinschalige culturele activiteiten zoals een optreden van een muziekkant of een straatartiest, een foodtruck of sportactiviteiten.

Tijdens het weekend van 11 juli wordt het startschot gegeven. Massabijeenkomsten zijn natuurlijk nog niet mogelijk maar het concept wil vooral kleinschalige initiatieven op straatniveau ondersteunen. Niet enkel op 11 juli maar heel de zomer lang.

In een Zomerstraat kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden die nu in afzonderlijke protocollen, regels en kaders worden geregeld, zoals regels voor jeugdwerk, horeca-activiteiten en de sportsector. Die blijven onverminderd van kracht, samen met alle  maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Straat op mensenmaat

De Voetgangersbeweging vzw geeft als campagneteam achter de Zomerstraten de betrokkenen optimale ondersteuning. Voor de straatverantwoordelijken en gemeenten is een protocol opgesteld na overleg en afstemming met de provinciegouverneurs en met de virologen Marc Van Ranst en Erika Vlieghe. Gemeentebesturen ontvangen ook gestandaardiseerde modelbesluiten.

De campagnewebsite geeft inspiratie om met een Zomerstraat aan de slag te gaan. Het concept is gebouwd op vier pijlers: ontspanning en ontmoeting; water en groen; spelen en bewegen en ten slotte mobiliteit.

Veel straten in Vlaanderen zijn hoofdzakelijk ingericht om verplaatsingen mogelijk te maken terwijl de publieke ruimte veel meer potentieel heeft. Een Zomerstraat doet dromen over de ideale straat. Het campagneteam nodigt mensen uit om hun stoel buiten te zetten voor een apéro met de buren of een groot gedicht op straat te schrijven. Ze doen hen nadenken over de plaats van de auto en de kansen om meer ruimte te scheppen voor groen en waterinfiltratie. Zomerstraten versterken het samenhorigheidsgevoel dat tijdens de coronacrisis vorm kreeg in de witte vlaggen en het applaus voor de zorg maar tegelijk brengen ze een dialoog op gang over de betekenis van elke individuele straat voor de bewoners zelf.

Zomerstraatpakket en subsidie

Deelnemende straten ontvangen dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse regering een gratis Zomerstraatpakket met onder meer twee spandoeken, tien trottoirstickers, doosjes stoepkrijt en honderd plaktattoo’s met het Zomerstraatlogo. Straten die zich registreren vóór 10 juli kunnen bovendien van Vlaanderen Feest een subsidie van 180 euro ontvangen voor een kleinschalige activiteit in het kader van de Vlaamse feestdag.

Geef een reactie