Nieuwe groene long in centrum van Leuven

Leuven krijgt er een stevige groene long bij. De zone tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat waar de Hertogensite zal gecreëerd worden, krijgt een park dat tweemaal de oppervlakte van het Ladeuzeplein heeft. Het nieuwe park heeft een oppervlakte van 1,5 hectare. In die nieuwe groene zone wordt de Dijle open gelegd over een afstand van driehonderd meter. Er komt een zes meter brede brug over de rivier voor fietsers en voetgangers.

In het park komt een speelzone met een grote speelkuil, een klimboom en beweegbanken. Naast de speelzone zijn terrassen voorzien waar de ouders hun kinderen in het oog kunnen houden. Het park heeft ook een zone waar de natuur vrij zijn gang mag gaan.

De historische stadsomwalling uit de 12de eeuw wordt functioneel ingesloten en waar mogelijk gerestaureerd. Waar de omwalling verdwenen is worden nieuwe muurelementen ingebouwd.

De Dijle krijgt op bepaalde plaatsen een betonnen bedding met keien. Op die manier kan het water versneld en vertraagd worden en dat moet het leven in het water bevorderen. De ontwerpers willen vooral een aantal amfibieën aantrekken maar ook vissoorten zoals rivierdonderdpad en beekforel zijn mogelijk. Op de oevers komen rechthoekige weermuurtjes die bij hoog water voor drassige zones zorgen. Dat geeft de biodiversiteit een boost.

De einddatum van de werken aan het nieuwe park op de Hertogensite wordt voorzien in 2024.

Geef een reactie