Oudste monument van Averbode dreigt in te vallen

Het oudste monument van Averbode dreigt in te storten. Die alarmerende boodschap post Heemkring Averbode op de website. Het blijkt om de gemetselde bakstenen slotmuur te gaan, die het gehele abdijdomein omringt. Dat domein is liefst 9 hectare groot.

De muur dateert vermoedelijk van de beginperiode van de abdij in de twaalfde eeuw. Hij is gebouwd op ondiepe fundameenten en versterkt met steunberen.In de loop van de geschiedenis zijn er allicht nog problemen geweest met de stabiliteit want er zijn op bepaalde momenten extra steunberen bijgebouwd.

Er bevinden zich ook twee kleine gebouwtjes in de muur.   De Zalige Arnikius-​kapel en een tuinpaviljoen. De Zalige-​Arnikiuskapel werd tussen 1659 en 1675 gebouwd. In de 18de eeuw bouwde men een tuinpaviljoen in de noordwestelijke muur. Deze zogenaamde gloriette of lustpaviljoen deed dienst als uitzichtpunt voor de prelaat en zijn gevolg.

Het monument is reeds op een aantal plaatsen gestut om het invallen te voorkomen. De abdijgemeenschap heeft een projectrekening geopend bij Herita. Ze willen op die manier het geld bijeen krijgen voor de dringende instandhoudingswerken. Herita is een vereniging die zich bezig houdt met de instandhouding en ontsluiting van onroerend erfgoed.

One comment

  • Begrijp niet dat ze daar een projectrekening moeten voor openen terwijl ze in 2012 nog miljoenen bezaten !!! LEES VOLGEND ARTIKEL UIT DE MORGEN !Een blik op de recent bij de Nationale Bank ingediende jaarrekening voor 2012 leert dat de ‘Abdij der Norbertijnen van Averbode’ het voorbije jaar afsloot met een winst van 4,97 miljoen euro en het ‘eigen vermogen’ zag stijgen van ruim 91 miljoen euro in 2011 tot bijna 96,9 miljoen euro in 2012.Waarvoor word dat geld dan gebruikt!!!!!

Geef een reactie