Na Diest en Aarschot richt nu ook Bekkevoort de eerste fietsstraat in

De gemeente Bekkevoort richt de Berkstraat in als fietsstraat. In een fietsstraat. In fietsstraten worden fietsers bechouwd als de hoofdgebruiker. De maximumsnelheid is 30 kilometer per uur voor alle verkeer. Auto’s of moto’s mogen fietsers nooit inhalen in een fietsstraat. Ze moeten altijd achter de fietsers blijven. Alle andere voorrangsregels gelden blijven gelden voor alle weggebruikers.

Auto’s mogen fietsers niet voorbijsteken

De Berkstraat is een tweerichtingsstraat. Fietsers mogen de helft van de breedte van de rijweg gebruiken. Zo kan de auto die van de andere kant komt altijd door. Auto’s die achter een fietser rijden mogen die fietser niet voorbijsteken. Van de fietsers wordt wel verwacht dat ze zo vlot mogelijk verder rijden en dat ze tijdig aangeven als ze afslaan of stoppen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Hoe herken je een fietsstraat? 

Een fietsstraat herken je door de verkeersborden F111 (begin) en F113 (einde). De fietslogo’s worden eveneens op de rijbaan van de fietsstraat aangebracht.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Fietsstraten in Diest, fietszone in Aarschot

Ook in Diest zijn er al enkele fietsstraten. Onder meer de Demerstraat en de Vissersstraat hebben dat statuut.

In Aarschot werd vorige maand zelfs een fietszone gecreëerd. Die sterkt zich uit rond het stadspark en omvat de site rond de kerk (J. Van Ophemstraat en Kardinaal Mercierstraat) de verbinding met de markt via de Martelarenstraat, de Capucienenstraat  en de J. Tielemansstraat, de Grote markt zelf en de Theo de Beckerstraat.  In die volledige zone is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur en mogen auto’s en bromfietsen de fietsers niet voorbijzijden. De fietsers bepalen dus de effectieve snelheid.

Snelheidsbeperking in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel en in Zichem geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in het commerciële centrum. In Zichem en in de Prattenborgstraat in Scherpenheuvel zijn momenteel fietssuggestiestroken aangebracht. Indien fietsers die stroken op hun volle breedte gebruiken is het lastig voor autobestuurders om hen voorbij te rijden. Het gebeurt echter wel en het is ook niet verboden maar het leidt af en toe tot gevaarlijke situaties. Scherpenheuvel-Zichem werkt al enkele jaren aan een fietsvriendelijk imago. Er werd onder meer zwaar geïnvesteerd in fietspaden die de centra met mekaar verbinden. Misschien is de inrichting van een aantal, strategisch goed overwogen fietstraten, een zinvolle aanvulling in die centra zelf.

Straten als sociale ontmoetingsplaats

Mobiliteitsexpert Mikael Colville-Andersen, de man achter Cycle Chic en Copenhagenize, pleitte tijdens een TEDx-talk in Zurich voor een stadsinrichtingsmodel met bredere voetpaden, nieuwe  fietspaden, een verlaagde snelheidslimiet en verkeersluwe buurten. Dat verhoogt volgens hem de leefbaarheid van onze steden. Colville-Andersen pleit ervoor om naar de zogenaamde Desire Lines te kijken. Je moet de inrichting van steden aanpassen aan het gedrag van mensen en niet dat gedrag trachten te sturen in functie van achterhaalde ontwikkelingsmodellen.

De gereputeerde mobiliteitsexpert pleit er ook voor om straten zodanig in te richten dat ze sociale ontmoetingsplaatsen kunnen worden.

Geef een reactie